TEXTPREKLAD.COM

Interpret: oingo boingo - Název: glory be 

Písňové texty a překlad: oingo boingo - glory be Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od oingo boingo! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno o od oingo boingo a podívejte, jaké další písničky od oingo boingo máme v našem archívu, např. glory be.

Původní

Water's flowing though my veins

Nothing ever stays the same

Water's flowing down my side

Turn the water into wine

Where's the courage I once had

Where's the strength I once possessed

To stand up tall and face the music

Laughing in the face of death

Here's a boy whose hands are bleeding

Though he's never had a scratch

Glory come and glory be

Water's flowing now at last

CHORUS

Like a bad dream I once had where

Everyone but me knew something

Walking blind through the burning fields

The dead brigade is on my heels

They follow me--they follow me

Water's flowing though my veins

Nothing ever stays the same

Flows outside for all to see

Water flows through you and me

Nothing ever stays the same

Water turns to wine again

Drink the wine & eat the wafer

Lash the skin & scream together

CHORUS

BRIDGE

Water's flowing through me

Cut me open--let me bleed

Silence is golden

(But) Shout it out--Shout it out--Shout

Water's flowing through my veins

Nothing ever stays the same

Through eyes that once were blind with passion

Everything looks soft and grey

Without color or rough edges

Without fire to burn the skin

Without pride and without reason

Water turns to wine again

Water's flowing through my veins

Tell me now it's all the same

Tell me that it doesn't matter

Tell me everything's alright

CHORUS

Water's flowing through my veins

Nothing ever stays the same

Glory come and glory be

Glory come to you and me

Water's flowing through my veins .

překlad

Voda mi proudí v žilách

Nic nezůstane stejné

Voda mi stéká po boku

Proměň vodu ve víno

Kam se poděla odvaha, kterou jsem kdysi měl

Kde je síla, kterou jsem kdysi měl

Postavit se zpříma a čelit hudbě

Smát se tváří v tvář smrti

Tady je chlapec, jehož ruce krvácejí.

Ačkoli nikdy neměl ani škrábnutí.

Sláva přijde a sláva bude

Konečně teče voda

CHORUS

Jako zlý sen, který jsem kdysi měl

všichni kromě mě něco věděli

Kráčeli jsme slepí po hořících polích

Mrtvá brigáda je mi v patách

Jdou za mnou... jdou za mnou

Voda mi proudí v žilách

Nic nezůstane stejné

Teče ven, aby ji všichni viděli

Voda proudí skrze tebe a mě

Nic nezůstává stejné

Voda se znovu mění ve víno

Pij víno a jez oplatku

Kůži a křičet společně

CHORUS

MOST

Voda mnou protéká

Rozřízněte mě - nechte mě krvácet

Ticho je zlaté

(Ale) Vykřič to-vykřič to-vykřič to-vykřič to

Voda mi protéká žilami

Nic nezůstane stejné

Očima, které kdysi byly slepé vášní

Všechno vypadá měkké a šedé

Bez barev a drsných hran

Bez ohně, který by spálil kůži

Bez pýchy a bez rozumu

Voda se opět mění ve víno

Voda mi proudí v žilách

Řekni mi teď, že je to všechno stejné

Řekni mi, že na tom nezáleží

Řekni mi, že je všechno v pořádku

CHORUS

Voda mi proudí v žilách

Nic nezůstane stejné

Sláva přijde a sláva bude

Sláva přichází k tobě a ke mně

Voda proudí mými žilami .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com