TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • O
  • »
  • of montreal – sing you a love song

Interpret: of montreal - Název: sing you a love song 

Písňové texty a překlad: of montreal - sing you a love song Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od of montreal! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno o od of montreal a podívejte, jaké další písničky od of montreal máme v našem archívu, např. sing you a love song.

Původní

Before the laughter and the cheer

Dissolves into his memory

Taste of vodka on his lips

And thoughts of murder and doom

As her eyes appeared to bloom

He wanted to touch them

But was afraid she might be taken aback

Then what would he say?

They walked to the garden in the park

When it was empty after dark

Then spread out a blanket

And laid down and a voice said

"No one else could hear?

He whispered in here ear

"Although, I can't sing it now, be still

'Cause some day, baby

I will sing you a love you song?

She rolled over and a kiss

Laid softly on his chin and said

"You know maybe there's a chance

That your feelings you've mistook?

?Or have presently overlooked

You say you don't love me

But yet perhaps you just forget

That you do?

He said that

"I love you, please, believe

The only matter of concern

Is that your love will one day fade

If that should happen, I would die?

And that's the reason why

I know I can't sing it now but be still

'Cause some day, baby

I will sing you a love you song

She said, How could you question

When the root of my affection

Is so plain and obvious??

It grew from the overwhelming pleasure

Of just being near you

And now bring in doubts

And they are smothering our love?

překlad

Před smíchem a jásotem

se rozplyne v jeho paměti

Chuť vodky na rtech

A myšlenky na vraždu a zkázu

Jak se zdálo, že její oči rozkvetly

Chtěl se jich dotknout

Ale bál se, že by ji to mohlo zaskočit

Co by pak řekl?

Šli do zahrady v parku

když byla po setmění prázdná

Pak si rozprostřeli deku

a ulehli a hlas řekl

"Nikdo jiný to neslyšel?

Zašeptal sem do ucha

"I když, teď už nemůžu zpívat, buď v klidu.

Protože jednoho dne, zlato

Já ti zazpívám píseň o lásce k tobě?

Přetočila se a políbila

Něžně mu položila na bradu a řekla.

"Víš, možná je tu šance

Že sis své city spletl?

?Or have presently overlooked

Říkáš, že mě nemiluješ

Ale možná jsi jen zapomněl

že miluješ?

Řekl, že

"Miluji tě, prosím, věř

Jediná věc, která mě zajímá

že tvá láska jednoho dne vyprchá

Kdyby se to stalo, zemřel bych?

A to je důvod, proč

Vím, že to teď nemůžu zpívat, ale buď v klidu

'Cause some day, baby

Já ti zazpívám píseň o lásce k tobě

Řekla: "Jak bys mohl pochybovat?

Když kořen mé náklonnosti

je tak jasný a zřejmý?

Vyrostla z ohromující rozkoše.

z pouhé tvé blízkosti

A teď vnáší pochybnosti

A ty dusí naši lásku?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com