TEXTPREKLAD.COM

Interpret: new order - Název: run wild 

Písňové texty a překlad: new order - run wild Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od new order! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno n od new order a podívejte, jaké další písničky od new order máme v našem archívu, např. run wild.

Původní

Open hearts

Empty spaces

Dusty roads

To distant places

But all the time

When I'm alone

I think of you

And how you've grown

Far and wide

Sweet and simple

Jehovah knows

That I've been sinful

But if Jesus comes to take your hand

I won't let go, I won't let go

I'm not cruel

And you're not evil

And we're not like

All those stupid people

Who can't decide

Which book to read

Unless the paper

Sows the seed

You're the kind of person

That I've always wanted to be with

Well you're really cool

And you always say the right things to me

But now I'll tell you something

For my heart beats for you deep inside

You'll never be a burden

And my love for you will never die

Never die, never die, never die, never die

But if Jesus comes to take your hand

I won't let go, I won't let go

But if Jesus comes to take your hand

I won't let go, I won't let go

Good times around the corner

Good times around the corner

Good times around the corner

I swear it's getting warmer

Good times around the corner

Good times around the corner

Good times around the corner

I'm gonna live 'til I die

I'm gonna live to get high

překlad

Otevřená srdce

Prázdná místa

Zaprášené cesty

Do vzdálených míst

Ale po celou dobu

Když jsem sám

Myslím na tebe

A jak jsi vyrostla

daleko a daleko

Sladká a prostá

Jehova ví

že jsem byl hříšný

Ale když Ježíš přijde, aby tě vzal za ruku

Nepustím, nepustím, nepustím.

Nejsem krutý

A ty nejsi zlý

A nejsme jako

Všichni ti hloupí lidé

kteří se nedokážou rozhodnout

kterou knihu číst

pokud se nejedná o noviny.

nezasel semínko

Jsi ten typ člověka

se kterým jsem vždycky chtěla být

No, ty jsi vážně skvělá

A vždycky mi říkáš ty správné věci

Ale teď ti něco řeknu

Protože mé srdce pro tebe hluboko uvnitř bije

Nikdy nebudeš břemenem

A moje láska k tobě nikdy nezemře

Nikdy nezemřeš, nikdy nezemřeš, nikdy nezemřeš, nikdy nezemřeš

Ale pokud Ježíš přijde, aby tě vzal za ruku

Nepustím tě, nepustím tě.

Ale pokud Ježíš přijde, aby tě vzal za ruku

Nepustím tě, nepustím tě.

Dobré časy za rohem

Dobré časy za rohem

Dobré časy za rohem

Přísahám, že se otepluje

Dobré časy za rohem

Dobré časy za rohem

Dobré časy za rohem

Budu žít, dokud neumřu

I'm gonna live to get high

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com