TEXTPREKLAD.COM

Interpret: moby - Název: extreme ways 

Písňové texty a překlad: moby - extreme ways Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od moby! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno m od moby a podívejte, jaké další písničky od moby máme v našem archívu, např. extreme ways.

Původní

[Instrumental intro]

[Verse 1]

Extreme ways are back again

Extreme places I didn't know

I broke everything new again

Everything that I'd owned

I threw it out the window, came along

Extreme ways I know will part

The colors of my sea

Some perfect colored me

Extreme ways that help me

They help me out late at night

Extreme places I had gone

That never seen any light

Dirty basements, dirty noise

Dirty places coming through

Extreme worlds alone

Did you ever like it then?

[Pre-Chorus]

I would stand in line for this

There's always room in life for this

[Hook]

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Like it always does, always does

[Verse 2]

Extreme sounds that told me

They held me down every night

I didn't have much to say

I didn't give up the light

I closed my eyes and closed myself

And closed my world and never open up to anything

That could get me at all

I had to close down everything

I had to close down my mind

Too many things could cut me

Too much can make me blind

I've seen so much in so many places

So many heartaches, so many faces

So many dirty things

You couldn't even believe

[Pre-Chorus]

I would stand in line for this

It's always good in life for this

[Hook]

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Like it always does, always does

překlad

[Instrumentální intro]

[Verš 1]

Extrémní způsoby jsou zpět

Extrémní místa, která jsem neznal

Znovu jsem všechno rozbil nově

Všechno, co jsem vlastnil

Vyhodil jsem to z okna, přišel jsem s tím

Extrémní způsoby vím, že se rozdělí

Barvy mého moře

Některé dokonalé barvy mě

Extrémní způsoby, které mi pomáhají

Pomáhají mi pozdě v noci

Extrémní místa, kterými jsem prošel

Která nikdy neviděla žádné světlo

Špinavé sklepy, špinavý hluk

Špinavá místa, která procházejí

Extrémní světy samy

Líbilo se ti to někdy?

[Pre-Chorus]

Stál bych na to frontu

V životě je pro to vždycky místo

[Hook]

Oh baby, oh baby

Pak se to rozpadlo, rozpadlo se to

Oh baby, oh baby

Pak se to rozpadlo, rozpadlo se to

Oh baby, oh baby

Pak se to rozpadlo, rozpadlo se to

Oh baby, oh baby

Jako vždycky, vždycky to dělá

[Verš 2]

Extrémní zvuky, které mi řekly

Každou noc mě drželi dole

Neměl jsem moc co říct

Nevzdal jsem se světla

Zavřel jsem oči a uzavřel se

A uzavřel svůj svět a nikdy se ničemu neotevřel

Co by mě vůbec mohlo dostat

Musel jsem všechno uzavřít

Musel jsem zavřít svou mysl

Příliš mnoho věcí mě mohlo pořezat

Příliš mnoho mě může oslepit

Viděl jsem toho tolik na tolika místech

Tolik bolestí srdce, tolik tváří

Tolik špinavých věcí

Člověk by ani nevěřil

[Pre-Chorus]

I would stand in line for this

Vždycky je to v životě dobré pro tohle

[Hook]

Oh baby, oh baby

Pak se to rozpadlo, rozpadlo se to

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Then it fell apart, it fell apart

Oh baby, oh baby

Jako vždycky, vždycky to dělá

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com