TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • M
  • »
  • mike doughty – in the rising sun

Interpret: mike doughty - Název: in the rising sun 

Písňové texty a překlad: mike doughty - in the rising sun Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od mike doughty! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno m od mike doughty a podívejte, jaké další písničky od mike doughty máme v našem archívu, např. in the rising sun.

Původní

Your back curves like a creeping vine

With the answers in the fluid in the stem of the spine

In the black-coffee bowl of your eye

Why do you overestimate the size of the lie?

I've seen

The dangers of

Your rising sign

But I swear

I'd like

To drink the fuel straight from your lighter

It's all inside the wrist, it's

All inside the way you time it

I resent the way you make me like myself

My nerves jump

Like a boiling pan

Like a skillet full of oil spits,

Rattling on the burner

When I stumble onto the thought

Of the match you lit and dropped and set the

Dial to slow yearn

I've seen

The dangers of

Your rising sign

But I swear

I'd like

To drink the fuel straight from your lighter

It's all inside the wrist, it's

All inside the way you time it

I resent the way you make me like myself

Can I spell it out?

Should I spell it out?

I've seen

The dangers of

Your rising sign

But I swear

I'd like

To drink the fuel straight from your lighter

It's all inside the wrist, it's

All inside the way you time it

I resent the way you make me like myself

překlad

Tvá záda se prohýbají jako plazivá liána.

S odpověďmi v tekutině ve stonku páteře

V černé kávové misce tvého oka.

Proč přeceňuješ velikost lži?

Viděl jsem

Nebezpečí

Tvé stoupající znamení

Ale přísahám

Chtěl bych

vypít palivo přímo z tvého zapalovače.

Je to všechno uvnitř zápěstí, je to

Všechno je to v tom, jak si to načasuješ

Mám odpor k tomu, jak mě nutíš mít se rád.

Moje nervy skáčou

Jako vroucí pánev

Jako pánev plná olejových plivanců,

chrastí na hořáku

Když narazím na myšlenku

Na sirku, kterou jsi zapálil a upustil a zapálil.

ciferník na pomalou touhu

Viděl jsem

Nebezpečí

Tvé stoupající znamení

Ale přísahám

Chtěl bych

vypít palivo přímo z tvého zapalovače.

Je to všechno uvnitř zápěstí, je to

Všechno je to v tom, jak si to načasuješ

Mám odpor k tomu, jak mě nutíš mít se rád.

Můžu to hláskovat?

Mám to hláskovat?

Viděl jsem

Nebezpečí

Tvé stoupající znamení

Ale přísahám

že bych chtěl

vypít palivo přímo z tvého zapalovače.

Je to všechno uvnitř zápěstí, je to

Všechno je to v tom, jak si to načasuješ

Mám odpor k tomu, jak mě nutíš mít se rád.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com