TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • M
  • »
  • marian mcpartland – last night when we were young

Interpret: marian mcpartland - Název: last night when we were young 

Písňové texty a překlad: marian mcpartland - last night when we were young Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od marian mcpartland! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno m od marian mcpartland a podívejte, jaké další písničky od marian mcpartland máme v našem archívu, např. last night when we were young.

Původní

Last night when we were young

Love was a star, a song unsung

Life was so new, so real so right

Ages ago last night

Today the world is old

You flew away and time grew cold

Where is that star that shone so bright

Ages ago last night?

To think that spring had depended

On merely this: a look, a kiss

To think that something so splendid

Could slip away in one little daybreak

So now, let's reminisce

And recollect the sighs and the kisses

The arms that clung

When we were young last night

překlad

Minulou noc, když jsme byli mladí

Láska byla hvězda, píseň nezpívaná

Život byl tak nový, tak skutečný, tak správný

Před dávnými věky, minulou noc

Dnes je svět starý

Odletěla jsi a čas vychladl

Kde je ta hvězda, co tak jasně zářila

před dávnými lety včera v noci?

Když pomyslím, že jaro záviselo

jen na tomhle: na pohledu, na polibku.

Myslet si, že něco tak nádherného

by mohlo vyprchat v jednom malém svítání.

Tak teď si zavzpomínejme

a vzpomínat na vzdechy a polibky.

na náruč, která se k nám přitiskla

když jsme byli mladí, minulou noc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com