TEXTPREKLAD.COM

Interpret: madness - Název: so alive 

Písňové texty a překlad: madness - so alive Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od madness! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno m od madness a podívejte, jaké další písničky od madness máme v našem archívu, např. so alive.

Původní

When I first saw you

I knew then from the start

You were the one i'd been waiting for

The one who had my heart

I saw it in your eyes

Girl then I realised its you

You put back passion in my day

You lift my life

You woke me up my darling

Every single night

I feel this fire inside

And I know the cause of it is you

I've always known that it was

Written in the stars

For you I'll ever fight or die

Since I met you girl

There's no confusion in my mind

I'll tell you why

You make me feel

So alive

Once in every life time

You may find the woman you can love

Once in every lifetime you get the chance to

Take a star from up above

And if you get the chance to find the woman of

Your dreams then hold her to you close

Then you give her all your loving

All that loving all your loving

That she loves the most

I've always known that it was

Written in the stars

For you I'll ever fight or die

Since I met you girl

There's no confusion in my mind

I'll tell you why

You make me feel

So alive

překlad

Když jsem tě poprvé uviděl

Věděl jsem, že od začátku

že jsi ta, na kterou jsem čekal.

Ten, který měl mé srdce

Viděl jsem ti to na očích

Dívka, pak jsem si uvědomil, že jsi to ty

Vrátila jsi do mého dne vášeň

Pozvedla jsi můj život

Probudila jsi mě, můj miláčku

Každou noc

Cítím v sobě ten oheň

A vím, že jeho příčinou jsi ty

Vždycky jsem věděla, že je to

napsáno ve hvězdách

Pro tebe budu vždycky bojovat nebo zemřu

Od té doby, co jsem tě potkal, děvče

V mé mysli není žádný zmatek

Řeknu ti proč

Díky tobě se cítím

tak živý

Jednou za život

Možná najdeš ženu, kterou můžeš milovat

Jednou za život máš šanci.

Vzít si hvězdu z výšky

A když máš šanci najít ženu, která je

svých snů, pak si ji přitiskni k sobě

Pak jí dáš všechnu svou lásku

Všechnu tu lásku, všechnu svou lásku

To ona miluje nejvíc

Vždycky jsem věděl, že je to

Napsáno ve hvězdách

Pro tebe budu někdy bojovat nebo zemřu

Od té doby, co jsem tě potkal, děvče

V mé mysli není žádný zmatek

Řeknu ti proč

Díky tobě se cítím

tak živý

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com