TEXTPREKLAD.COM

Interpret: kelis - Název: in public 

Písňové texty a překlad: kelis - in public Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od kelis! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno k od kelis a podívejte, jaké další písničky od kelis máme v našem archívu, např. in public.

Původní

[Kelis (Nas)]

You see, it's this thing (Kelis)

I like being single (ha ha)

Outside....in my mind (Get +Tasty+)

I liked the way we were (Cookies - +Tasty+)

(+Tasty+, yeah, let's go)

[verse 1 - Kelis]

He was next to me (come closer)

Our flight was s'posed to leave around 2:53

All I wanted to see

Is what would he do if I dropped down to my knees

I wanna play a game

If someone come in, it don't matter, just the same (I like it)

Try something fun with me

Let's take our clothes off all over the balcony

[Hook - Kelis (Nas)]

Let's get it on In Public

Just let it go, I promise that you'll love it

Oh Daddy, don't you wanna be my soldier? (yeah)

Ooo-oooh, let's get it on In Public, oooh

[Verse 2 - Kelis]

Don't try to run from me

I'll make your toes curl up and make your body scream

Come take a walk with me

We can do it over there by all the trees

Drive this car real fast

I'll lay my head and I'll make your body blast

Oww!

[Hook]

[Kelis] (Nas)

Let's make a movie baby (Sit over there)

Can we get away with it? (Open your legs)

I'll be an animal (yeah)

All lights on (I wanna see you)

I like it when we do it to this song (You like that)

Let's make a movie baby

Can we get away with it? (I'll be directing, heh)

So nasty

All lights on (I like to see)

I like it when we do it to this song (Yeah, yeah yeah)

Yeah? Talk to me

[Verse 3 - Nas (Kelis)]

The pussy or the mouth? That is the question (Okay) like Shakespeare

But my erection is the case here (yeah)

I ain't got time to drive you all the way home

But instead I can slide you to a club bathroom (Okay)

Or a restaurant's men's room

Then I can zoom in your womb

We both get what we want (Okay), then we can assume

To doing what we was, smokin' that bud and chillin'

But first I got it up, before anything, you willing?

To win it, it's animal behaviour

La chic, la freak-out, with a sexy beast ma (yeah?), who slays ya

This is for the mature who love the natural love-

-making outdoors on the hood of your car (Ohh, yeah)

Nas is good at it all when it comes to givin' it ?war?

Do I have to convince you now?

We don't need hotel keys

We jump in the trunk and stain everything upside ya G-string

[Hook] *with Nas ad-libs*

Repeat 2x

[Nas (Kelis)]

*Kelis moans*

So nasty, girl

If they gon' see us, cool, they gon' see us (haha)

I think they seen us, hahahaha

Kelis, sexy beast (yeah)

Yeah, Nasty Nas (that's my boy)

Yeah, uh, outside, in my ride, ha

Let's ride, ma

Yeah, let's go

překlad

[Kelis (Nas)]

Vidíš, je to tahle věc (Kelis)

Rád jsem svobodný (ha ha)

Outside....v mé mysli (Get +Tasty+)

Líbilo se mi, jak jsme byli (Cookies - +Tasty+)

(+Tasty+, jo, pojďme)

[verš 1 - Kelis]

Byl vedle mě (pojď blíž)

Náš let měl odletět kolem 2:53 hod.

Všechno, co jsem chtěla vidět

Is what would he do if I dropped down to my knees

Chci hrát hru

Jestli někdo přijde, je to jedno, prostě stejně (líbí se mi to)

Zkus se mnou něco zábavného

Svlékneme se na celém balkóně.

[Hook - Kelis (Nas)]

Pojďme si to rozdat na veřejnosti

Jen to nech být, slibuju, že se ti to bude líbit

Ach tati, nechceš být mým vojákem? (yeah)

Ooo-oooh, let's get it on In Public, oooh

[Verš 2 - Kelis]

Nesnaž se přede mnou utéct

Já ti zkroutím prsty na nohou a donutím tvé tělo křičet

Pojď se se mnou projít

Můžeme to dělat tam u všech stromů

Řiď tohle auto opravdu rychle

Položím hlavu a tvé tělo se rozbuší.

Ouvej!

[Hook]

[Kelis] (Nas)

Pojďme natočit film, baby (Sedni si tam)

Můžeme se z toho dostat? (Roztáhni nohy)

Budu zvíře (yeah)

Všechna světla rozsvícená (Chci tě vidět)

Mám rád, když to děláme na tuhle písničku (Líbí se ti to)

Pojďme natočit film, zlato

Můžeme se z toho dostat? (Já budu režírovat, heh)

So nasty

All lights on (I like to see)

Mám rád, když to děláme na tuhle písničku (Jo, jo, jo)

Jo? Mluv se mnou

[Verš 3 - Nas (Kelis)]

Kočička nebo pusa? To je otázka (Okay) jako Shakespeare

Ale moje erekce je tady případ (jo)

Nemám čas tě odvézt až domů (I ain't got time to drive you all the way home)

Ale místo toho tě můžu šoupnout do klubu na záchod (Okay)

Nebo na pánských záchodech v restauraci

Pak se můžu přiblížit k tvému lůnu

Oba dostaneme, co chceme (Okay), pak můžeme předpokládat, že

Dělat to, co jsme dělali, hulit ten bud a chillin'

Ale nejdřív to mám nahoře, než cokoliv, chceš?

Vyhrát to, to je zvířecí chování

La chic, la freak-out, se sexy bestií ma (yeah?), která tě zabíjí

Tohle je pro zralý, co milujou přirozenou lásku-

-milování venku na kapotě tvého auta (Ohh, yeah)

Nas je dobrý ve všem, když jde o to dát to ?válka?

Musím tě teď přesvědčovat?

Nepotřebujeme klíče od hotelu

Skočíme do kufru a všechno ušpiníme vzhůru nohama G-string

[Hook] *with Nas ad-libs*

Opakuj 2x

[Nas (Kelis)]

*Kelis sténá*

So nasty, girl

Jestli nás uvidí, super, uvidí nás (haha)

Myslím, že nás viděli, hahahaha

Kelis, sexy bestie (yeah)

Yeah, Nasty Nas (to je můj kluk)

Yeah, uh, venku, v mém autě, ha

Pojďme se projet, mami

Yeah, let's go

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com