TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • K
  • »
  • kaiser chiefs – heat dies down

Interpret: kaiser chiefs - Název: heat dies down 

Písňové texty a překlad: kaiser chiefs - heat dies down Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od kaiser chiefs! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno k od kaiser chiefs a podívejte, jaké další písničky od kaiser chiefs máme v našem archívu, např. heat dies down.

Původní

I can just imagine you and me

Running out of steam

Going through the motions

I have no idea how you know

When I dip my toes

In other people's oceans

You have local knowledge

Of the local area

And that impressed me quite

So I tried that night

We do all the things I thought you'd like

But that just made it worse

And I impressed you not

Well not a lot

Slowly star-ting from the start

When the heat dies down

I'll be back in town

But until that time

I'll be round at mine

When the heat dies down

We'll be back in town

But until that time

I'll be round at mine

When the heat dies down,

When the heat dies down,

When the heat dies down,

When the heat dies down

I can not imagine growing old

To have and to hold

Til death do part each other

Cos right now I can stroll back 20 years

Spending time at hers

Talking to our mothers

I've got wider knowledge of the world

I just can't face another argument about the rent,

It all seems so important

In the grander scheme of things

But I was purpose built

To not feel guilt

Slowly ending at the end

When the heat dies down,

I'll be back in town,

But until that time,

I'll be round at mine

When the heat dies down,

We'll be back in town,

But until that time,

I'll be round at mine

When the heat dies down,

When the heat dies down,

When the heat dies down,

When the heat dies down

překlad

Dokážu si představit tebe a mě

jak nám dochází pára

procházíme pohyby

Nemám tušení, jak to víš

Když si namočím prsty

v cizích oceánech

Máš místní znalosti

o místní oblasti

A to na mě udělalo dojem

A tak jsem to tu noc zkusil

Děláme všechno, co jsem si myslel, že by se ti líbilo.

Ale to to jen zhoršilo

A já jsem na tebe neudělal dojem

No, moc ne.

Pomalu hvězdičkovat od začátku

Když se horko uklidní

Vrátím se do města

Ale do té doby

budu v mém domě

Až vedro opadne

budeme zpátky ve městě

Ale do té doby

budu u sebe

Až to horko opadne,

Až to horko opadne,

Až to horko opadne,

Až to horko utichne

Nedokážu si představit, že bych zestárl

Mít a držet

dokud se smrt nerozdělí

Protože právě teď se můžu vrátit o dvacet let zpátky.

trávit čas u ní

a mluvit s našimi matkami

Mám širší znalosti o světě

Už se nemůžu hádat o nájem,

Všechno se zdá být tak důležité.

ve větším plánu věcí.

Ale já jsem byl postaven pro tento účel

abych necítil vinu.

pomalu končí na konci

Když se horko uklidní,

vrátím se do města,

ale do té doby

se budu pohybovat v mém domě.

Až vedro opadne,

vrátíme se do města,

Ale do té doby,

budu u sebe.

Až to horko opadne,

Až to horko opadne,

Až to horko opadne,

Až to horko utichne

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com