TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • juliette lewis and the licks – fantasy bar

Interpret: juliette lewis and the licks - Název: fantasy bar 

Písňové texty a překlad: juliette lewis and the licks - fantasy bar Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od juliette lewis and the licks! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od juliette lewis and the licks a podívejte, jaké další písničky od juliette lewis and the licks máme v našem archívu, např. fantasy bar.

Původní

Come on watch the models. Putting on their make up. You could smell it from a mile away. It's destruction and corrupt. Let's go to Hollywood. March down that Sunset Strip. Burn our dreams in a single night. Till the fright light comes in. You can never be too sure. Who you're gonna end up next to. It's a Fantasy bar with Cuban cigars. Smoke so thick, Yeah. Then you wanna break up the dance floor. Where you watch the people come and go. It's a dreamland so finish it off. Let's catch the pretension up on the west side. Inside the velvet ropes. where the pretty people hide. Or maybe you like the downtown scene. Walk past the dirty windows and preen. We're living the dream so get it all. Yeah, you can never be too sure. Who you're gonna end up next to. It's a Fantasy bar with Cuban cigars. Smoke so thick yeah. And you wanna break up the dance floor. Where you watch the people come and go. It's a dreamland so finish it off. You can sell a blind man the idea of lust. In a smoked out room just above that neon sign. That glows fantasy bar just behind the mirage. Isn't this what we're all aching for?. The taste of sugar on the dance floor. So finish it off, more, more, more, yeah

překlad

Pojďte se podívat na modelky. Líčí se. Je to cítit na míle daleko. Je to zkáza a zkaženost. Pojďme do Hollywoodu. Pochodujeme po Sunset Stripu. Spálit naše sny za jedinou noc. Dokud nepřijde světlo strachu. Nikdy si nemůžeš být příliš jistý. Vedle koho skončíš. Je to Fantasy bar s kubánskými doutníky. Kouř tak hustý, jo. Pak chceš rozbít taneční parket. Kde pozoruješ lidi, jak přicházejí a odcházejí. Je to říše snů, tak to dokonči. Pojďme chytit tu přetvářku na západní straně. Uvnitř sametových provazů. kde se schovávají krásní lidé. Nebo se ti možná líbí scéna v centru. Projdi se kolem špinavých výloh a preluduj. Žijeme ve snu, tak si to všechno užij. Jo, nikdy si nemůžete být příliš jistí. Vedle koho skončíš. Je to Fantasy bar s kubánskými doutníky. Kouř tak hustej jo. A ty chceš rozbít taneční parket. Kde pozoruješ lidi, jak přicházejí a odcházejí. Je to říše snů, tak to dokonči. Slepému můžeš prodat představu chtíče. V zakouřený místnosti hned nad tím neonovým nápisem. Který září fantazií baru hned za přeludem. Není to to, po čem všichni toužíme? Chuť cukru na tanečním parketu. Tak to dojez, víc, víc, víc, jo.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com