TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • julian cope – reynard the fox

Interpret: julian cope - Název: reynard the fox 

Písňové texty a překlad: julian cope - reynard the fox Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od julian cope! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od julian cope a podívejte, jaké další písničky od julian cope máme v našem archívu, např. reynard the fox.

Původní

Hey in the pouring rain

When the smell of terror brings a thousand eyes

The red men come again

They kill my children and they kill my wife

And then they leave me bleeding

Family dead, just freaking out bleeding

Stoned in the gutter

Empty of my colour

I'm fried, fried, ticking in the side

Body twitched from side to side

I'm fried, fried, ticking in the side

Body twitched from side to side

Run, run, Reynard, run, run, run

You've got to run for an hour and you're still not done

You've got to run, run, Reynard, run, run, run

Away, away, away, away, away

Hey in the ice and snow

When the call up sounds to the real in deed

But do you really wanna know

How we rode into freedom on whimsy and greed?

And they said your time is over

I don't see any gallant calls

I don't see an inch of reflex

'cept to leave me bleeding

Bleeding, bleeding, bleeding

I'm fried, fried, ticking in the side

Body twitched from side to side

I'm fried, fried, ticking in the side

Body twitched from side to side

Run, run, Reynard, run, run, run

You've got to run for an hour and you're still not done

Run, run, Reynard, run, run, run

Away, away, away

Run, run, Reynard, run, run, run

You've got to run for an hour and you're still not done

Run, run, Reynard, run, run, run

Away, away, away, away, away

Run, run, Reynard, run, run, run

You've got to run for an hour and you're still not done

Run, run, Reynard, run, run, run

Away, away, away

Run, run, Reynard, run, run, run

You've got to run for an hour and you're still not done

Run, run, Reynard, run, run, run

Away, away, away, away, away

Reynard left and went to Warwickshire, to a mound near a railway line,

With canals and a freezing swamp. He climbs high up above the countryside

And breathes freely. To the south he could see Polesworth, and to the

North he could just make out the ruins of the priory where Joss and I

Played cricket as children. We were only three miles away, probably drinking

Tea and talking,

(Have you heard about the orphan, sitting by the coffin)

At the same time as he was taking the stanley knife out of

The bag. He pushed the point into his stomach,

(His Father's not a sinner no more)

until the light shone right

Through. And then he reached down, and he took the bag.

It's a plastic bag

With plastic handles

And plastic sides

And

And

And

And

AND

HE SPILLED HIS GUTS ALL OVER THE STAGE

HE SPILLED HIS GUTS ALL OVER THE STAGE

překlad

Hej v dešti

Když vůně hrůzy přivádí tisíce očí

Rudí muži přicházejí znovu

Zabíjejí mé děti a zabíjejí mou ženu

A pak mě nechají krvácet

Rodina je mrtvá, jen šílí z krvácení

Zkamenělý ve stoce

Prázdný od své barvy

Jsem usmažený, usmažený, tikám v boku

Tělo škubající se ze strany na stranu

Jsem usmažený, usmažený, tikám v boku

Tělo sebou škubalo ze strany na stranu

Běž, běž, Reynarde, běž, běž, běž, běž

Musíš běžet už hodinu a pořád ještě nejsi hotový

Musíš běžet, běžet, Reynarde, běžet, běžet, běžet, běžet.

Pryč, pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.

Hej v ledu a sněhu

Když volání vzhůru zní doopravdy v skutku

Ale chceš to opravdu vědět

Jak jsme do svobody vjeli na rozmaru a chamtivosti?

A oni řekli, že tvůj čas skončil

Nevidím žádné galantní volání

Nevidím ani píď reflexu.

'cept to leave me bleeding

Krvácím, krvácím, krvácím

Jsem usmažený, usmažený, lechtá mě v boku (Jsem usmažený, usmažený, tiká v boku)

Tělo sebou škube ze strany na stranu

I'm fried, fried, ticking in the side

Tělo sebou škubalo ze strany na stranu

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

Musíš běžet už hodinu a pořád ještě nejsi hotový

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

Pryč, pryč, pryč

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

Musíš běžet hodinu a pořád nejsi hotový.

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

pryč, pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

Musíš běžet hodinu a pořád nejsi hotový.

Běž, běž, Reynarde, běž, běž, běž, běž

pryč, pryč, pryč

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

Musíš běžet hodinu a pořád nejsi hotový.

Utíkej, utíkej, Reynarde, utíkej, utíkej, utíkej.

pryč, pryč, pryč, pryč, pryč, pryč.

Reynard odešel a vydal se do Warwickshiru, na kopec u železniční trati,

s kanály a mrazivou bažinou. Šplhá vysoko nad krajinou

a volně dýchá. Na jihu viděl Polesworth a na jihu

na severu rozeznával jen ruiny převorství, kde jsme s Jossem

jako děti hrály kriket. Byli jsme jen tři míle daleko, pravděpodobně jsme pili

čaj a povídali si,

(Slyšeli jste o sirotkovi, který seděl u rakve?)

Ve stejnou chvíli, kdy vytahoval stanleyho nůž z

tašky. Strčil si hrot do břicha,

(Jeho otec už není hříšník)

dokud se světlo nerozsvítilo přímo

skrz. Pak sáhl dolů a vzal pytlík.

Je to igelitový sáček

S plastovými uchy

a plastovými boky

A

A

A

A

A

VYLIL SVÁ STŘEVA NA CELÉ JEVIŠTĚ.

ROZLIL SVÁ STŘEVA PO CELÉM JEVIŠTI

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com