TEXTPREKLAD.COM

Interpret: josh ritter - Název: in the dark 

Písňové texty a překlad: josh ritter - in the dark Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od josh ritter! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od josh ritter a podívejte, jaké další písničky od josh ritter máme v našem archívu, např. in the dark.

Původní

We started looking for you

In the darker caves

We had a lot of love

We thought would light the way

We saw the wrecks of buildings

And ships that sank in starlight

We saw the ghosts of angels

That spoke of falls from tremendous heights

[Chorus]

Don't you leave us in the dark [Repeat: x4]

We saw your old flames

And some were burning yet

It made us smile to see

Just how well tended each was kept

But other fires were burning too

And I saw the battlefields

The dying Light Brigade

Stretched out upon the wheel

[Chorus]

Every heart is much the same

We tell ourselves down here

The same chambers fed by veins

The same maze of love and fear

We thought you were a saint

But the halo was an eye

It's hard to see how there could be

So much dark inside the light

[Chorus]

překlad

Začali jsme vás hledat

V temných jeskyních

Měli jsme hodně lásky

Mysleli jsme, že nám osvětlí cestu

Viděli jsme trosky budov

A lodě, které se potopily ve světle hvězd

Viděli jsme duchy andělů

Kteří mluvili o pádech z obrovských výšek

[sbor]

Nenechávej nás ve tmě [Opakování: x4]

Viděli jsme tvé staré plameny

A některé ještě hořely

To nás rozesmálo, když jsme viděli

Jak dobře je každý z nich udržován

Ale jiné ohně hořely také

A já viděl bitevní pole

Umírající lehkou brigádu

roztaženou na kolech

[sbor]

Každé srdce je stejné

Říkáme si tady dole

Stejné komnaty živené žilami

Stejný labyrint lásky a strachu

Mysleli jsme, že jsi svatý

Ale svatozář byla oko

Je těžké pochopit, jak by mohlo být

Tolik temnoty uvnitř světla

[sbor]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com