TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • joni mitchell – for the roses (orchestral version 2002)

Interpret: joni mitchell - Název: for the roses (orchestral version 2002) 

Písňové texty a překlad: joni mitchell - for the roses (orchestral version 2002) Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od joni mitchell! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od joni mitchell a podívejte, jaké další písničky od joni mitchell máme v našem archívu, např. for the roses (orchestral version 2002).

Původní

I heard it in the wind last night

It sounded like applause

Did you get a round resounding for you

Way up here

It seems like many dim years ago

Since I heard that face to face

Or seen you face to face

Though tonight I can feel you here

I get these notes

On butterflies and lilac sprays

From girls who just have to tell me

They saw you somewhere

In some office sits a poet

And he trembles as he sings

And he asks some guy

To circulate his soul around

On your mark red ribbon runner

The caressing rev of motors

Finely tuned like fancy women

In thirties evening gowns

Up the charts

Off to the airport

Your name's in the news

Everything's first class

The lights go down

And it's just you up there

Getting them to feel like that

Remember the days when you used to sit

And make up your tunes for love

And pour your simple sorrow

To the soundhole and your knee

And now you're seen

On giant screens

And at parties for the press

And for people who have slices of you

From the company

They toss around your latest golden egg

Speculation well who's to know

If the next one in the nest

Will glitter for them so

I guess I seem ungrateful

With my teeth sunk in the hand

That brings me things

I really can't give up just yet

Now I sit up here the critic

And they introduce some band

But they seem so much confetti

Looking at them on my TV set

Oh the power and the glory

Just when you're getting a taste for worship

They start bringing out the hammers

And the boards

And the nails

I heard it in the wind last night

It sounded like applause

Chilly now

End of summer

No more shiny hot nights

It was just the arbutus rustling

And the bumping of the logs

And the moon swept down black water

Like an empty spotlight

překlad

Včera večer jsem to slyšel ve větru

Znělo to jako potlesk

Zaznělo pro tebe jedno kolo?

Tady nahoře

Zdá se to jako před mnoha lety

Od té doby, co jsem to slyšel tváří v tvář

Nebo jsem tě viděl tváří v tvář

Ačkoli dnes v noci tě tu cítím

Dostávám tyhle poznámky

Na motýlech a šeříkových střicích

od dívek, které mi prostě musí říct

že tě někde viděly

V nějaké kanceláři sedí básník

A chvěje se, když zpívá

A ptá se nějakého muže

aby obíhal jeho duši

Na své značce červenou stuhu běžec

Hladivý otáčivý zvuk motorů

Jemně vyladěný jako fantazie žen

ve večerních šatech z třicátých let

Nahoru na žebříčky

Na letiště

Tvé jméno je ve zprávách

Všechno je první třída

Světla zhasínají

A nahoře jsi jen ty

Dostat je, aby se tak cítili

Vzpomeň si na dny, kdy jsi sedával

A vymýšleli si melodie pro lásku

A vyléval svůj prostý smutek

do ozvučného otvoru a na kolena

A teď tě vidí

na obřích obrazovkách

A na večírcích pro tisk

A pro lidi, kteří mají plátky tebe

od společnosti

Předhazují si tvé poslední zlaté vejce

Spekulace, kdo se to má dozvědět.

Jestli to další v hnízdě

se pro ně bude tak třpytit

Myslím, že vypadám nevděčně

se zuby zabořenými do dlaní

Která mi přináší věci

Opravdu se ještě nemohu vzdát

Teď sedím tady nahoře kritik

A oni představí nějakou kapelu

Ale zdá se, že je tolik konfet

Když se na ně dívám v televizi

Ach ta síla a sláva

Zrovna když člověk dostává chuť na uctívání.

Začnou vytahovat kladiva

A prkna

A hřebíky

Včera večer jsem to slyšel ve větru

Znělo to jako potlesk

Teď je chladno

Konec léta

Už žádné zářivé horké noci

Bylo to jen šumění arbutu

A narážení kmenů

A měsíc se proháněl po černé vodě

Jako prázdný reflektor

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com