TEXTPREKLAD.COM

Interpret: johnny marr - Název: the trap 

Písňové texty a překlad: johnny marr - the trap Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od johnny marr! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od johnny marr a podívejte, jaké další písničky od johnny marr máme v našem archívu, např. the trap.

Původní

Do you see it coming?. Talking what you want. To conceive what you got. Convince everyone. Silence speaks. Puts me at ease. Think I don't see how it's done. The script and the scenes. I forget to remember. A need to pretend. Gatta breathe to the end. The silence speaks. How could it be that way?. Get out of your mind. Your force and words and lies to disguise. It's a trap, it 's a trap, it's a trap. It won't work and we can't hide. It's a trap, it 's a trap, it's a trap. I thought I knew but I can't decide. It's a trap, it 's a trap. Give in to some. Watching and yearning. But just see what you've done. It's gone all wrong. At zero degrees. It got to be that way. You see it come. And now it feels like. You won't be what you was. Your force and words and lies to disguise. It's a trap, it's a trap, it's a trap. It won't work and we can't hide it. It's a trap, it's a trap, it's a trap. I thought I knew but I can't decide it. It's a trap, it's a trap, it's a trap. You don't love and we don't find it. It 's a trap, it's a trap. Your force and words are lies to disguise. It's a trap, it's a trap, it's a trap. It won't work and we can't hide it. It's a trap, it 's a trap, it's a trap. I thought I knew but I can't decide it. It's a trap, it 's a trap, it's a trap. You don't love and we don't find it. It's a trap, it 's a trap, it's a trap. I thought I knew but I can't decide it. It's a trap, it 's a trap, it's a trap. We don't work and we don't f ind it. It's a trap, it 's a trap, it's a trap

překlad

Vidíte, že to přijde?. Mluvte, o čem chcete. Vymyslet, co máš. Přesvědčit každého. Mlčení mluví. Uklidňuje mě. Myslíš, že nechápu, jak se to dělá. Scénář a scény. Zapomínám si vzpomenout. Potřeba předstírat. Gatta dýchá až do konce. Ticho mluví. Jak by to tak mohlo být? Vyjdi ze své mysli. Svou sílu a slova a lži maskovat. Je to past, je to past, je to past. Nebude to fungovat a nemůžeme se skrýt. Je to past, je to past, je to past. Myslel jsem, že to vím, ale nemůžu se rozhodnout. Je to past, je to past. Někomu se podvolit. Pozorování a touha. Ale jen se podívej, co jsi udělal. Všechno se to zvrtlo. Na nule stupňů. Musí to tak být. Vidíš, jak to přichází. A teď to tak vypadá. Už nebudeš, co jsi byl. Tvoje síla a slova a lži k zamaskování. Je to past, je to past, je to past. Nebude to fungovat a nedá se to skrýt. Je to past, je to past, je to past. Myslel jsem, že to vím, ale nemůžu se rozhodnout. Je to past, je to past, je to past. Nemiluješ a nenajdeme ji. Je to past, je to past. Tvá síla a slova jsou lži, které mají zastřít. Je to past, je to past, je to past. Nebude to fungovat a nemůžeme to skrýt. Je to past, je to past, je to past. Myslel jsem, že to vím, ale nemůžu se rozhodnout. Je to past, je to past, je to past. Nemiluješ a nenajdeme ji. Je to past, je to past, je to past. Myslel jsem, že to vím, ale nemůžu se rozhodnout. Je to past, je to past, je to past. Nepracujeme a nefandíme tomu. Je to past, je to past, je to past.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com