TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • john mayer – covered in rain

Interpret: john mayer - Název: covered in rain 

Písňové texty a překlad: john mayer - covered in rain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od john mayer! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od john mayer a podívejte, jaké další písničky od john mayer máme v našem archívu, např. covered in rain.

Původní

[Verse 1]

And these days with the world getting colder

She spends more time sleeping over

Than I planned

Tonight we're gonna order in

Drinking wine and watching CNN

It's dark, I know

But then again

It's the brightest thing I've got

[Chorus]

When I'm covered in rain, rain

When I'm covered in rain, rain, rain, rain

[Verse 2]

From fireworks to fireplaces

Summer stole what fall replaces

And now, and now we're people watching

All the people, people watching us right back now

Standing by the missing signs

At the CVS, by the checkout line

She puts her quiet hands in mine

Cause she's the brightest thing I got

[Chorus]

Oh, I'm covered in rain

Oh, I'm covered in rain

Oh, I'm covered in rain

[Guitar Solo]

[Verse 3]

And come December Lydia left

She mentioned something about it being for the best

And I can't say I disagree

And it's killing me

And now I'm standing facing west

Tracing my fingers around a silhouette

I haven't gotten used to yet

But it's the brightest thing I got

[Outro]

When I'm covered in rain

překlad

[Verš 1]

A v těchto dnech, kdy se svět stává chladnějším

Tráví více času spaním

než jsem plánoval

Dnes večer si objednáme

Pít víno a dívat se na CNN

Je tma, já vím

Ale pak zase

Je to to nejjasnější, co mám.

[Chorus]

Když jsem pokrytý deštěm, deštěm

Když jsem pokrytý deštěm, deštěm, deštěm, deštěm

[Verš 2]

Od ohňostrojů k ohništím

Léto ukradlo to, co nahrazuje podzim

A teď, a teď se díváme na lidi

Všichni lidé, lidé nás teď sledují zpátky

Stojí u chybějících značek

V CVS, u pokladny.

Vkládá své tiché ruce do mých

Protože ona je to nejjasnější, co mám

[Chorus]

Oh, I'm covered in rain

Oh, I'm covered in rain

Oh, I'm covered in rain

[Sólo na kytaru]

[Verš 3]

A přišel prosinec Lydia odešla

Zmínila se o tom, že je to tak lepší

A já nemůžu říct, že s tím nesouhlasím.

A zabíjí mě to

A teď stojím čelem k západu

a obkresluji prsty siluetu.

na kterou jsem si ještě nezvykl.

Ale je to to nejjasnější, co mám.

[Outro]

Když jsem pokrytý deštěm

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com