TEXTPREKLAD.COM

Interpret: jewel - Název: the new wild west 

Písňové texty a překlad: jewel - the new wild west Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jewel! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jewel a podívejte, jaké další písničky od jewel máme v našem archívu, např. the new wild west.

Původní

You see the ghost of the buffalo moving both fierce and slow

Like glittering prophesies on the edge of the horizon

As you drive glittering highways and beaten-up byways

That straddle and girdle our great and many-faced nation

You see the lambs in the ghettos who worship their Gepettos

Believing in, never seeing, the strings they think bind them

So we write to our congressmen with bleeding pens of the sorrow within

And in return, they just send tickets to the latest Tom Hanks show

[Chorus]

Welcome to the new wild west

Each man for himself

A nation of civilized steeples

And lonely people

Welcome to the new wild west

There are so many factions and cue-card reactions

It's hard to keep clear the possibilities here 'cause there's no force to unite them

Privilege has ruled for thousands of years

Wars have been fought with bibles and tears

Yet liberation can't deny the temptation and soon becomes the oppressor

Show me a leader who's fit to lead

Who don't sow his seed in anything wounded enough to breed

Because after all, what fun is power if you can't act like a rock star?

[Chorus]

As for me, I've been petty

Oh, and unkind, but I know my own mind

And since it seems clear there's no one leading us here

The only thing left it appears is to task ourselves to be better each time, than those before us

We'll be an army of thieves, of self-freed slaves, of mild-mannered maids

We'll fight with whispers and blades

So get ready, a new day is dawning

překlad

Vidíš ducha bizona, který se pohybuje zuřivě i pomalu.

jako třpytivé proroctví na okraji obzoru.

Když projíždíš třpytivými dálnicemi a rozbitými vedlejšími cestami.

které se táhnou a opásávají náš velký a mnohotvárný národ.

Vidíš ovečky v ghettech, které uctívají své Gepety.

Věří, ale nikdy nevidí, že je svazují provázky, o kterých si myslí, že je svazují.

A tak píšeme našim kongresmanům krvácejícími pery o smutku uvnitř.

A oni na oplátku posílají lístky na nejnovější show Toma Hankse.

[sbor]

Vítejte na novém divokém západě

Každý sám za sebe

Národ civilizovaných věží

A osamělých lidí

Vítejte na novém divokém západě

Je tu tolik frakcí a reakcí na karty.

Je těžké udržet si přehled o možnostech, protože tu není síla, která by je sjednotila.

Privilegia vládnou už tisíce let

Války se vedly s biblí a slzami

Přesto osvobození nemůže popřít pokušení a brzy se stane utlačovatelem

Ukažte mi vůdce, který se hodí k vedení

který nezasévá své sémě do něčeho, co je dost zraněné, aby se mohlo množit

Protože koneckonců, jaká je to zábava, když se nemůžeš chovat jako rocková hvězda?

[sbor]

Pokud jde o mě, byl jsem malicherný

Oh, a nelaskavý, ale znám svůj vlastní rozum

A protože se zdá být jasné, že nás tu nikdo nevede

Jediné, co nám zbývá, je dát si za úkol být pokaždé lepší než ti před námi.

Budeme armádou zlodějů, otroků, kteří se sami osvobodili, mírných služek.

Budeme bojovat šeptem a čepelí.

Tak se připravte, nový den svítá.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com