TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • jessie j – loud (feat. lindsey stirling)

Interpret: jessie j - Název: loud (feat. lindsey stirling) 

Písňové texty a překlad: jessie j - loud (feat. lindsey stirling) Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jessie j! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jessie j a podívejte, jaké další písničky od jessie j máme v našem archívu, např. loud (feat. lindsey stirling).

Původní

Why don't I hate you?. Why do they hate me?. Why are their blocks set up to debate but only forsake me. How am I doing, and why do you care. With my failures comes the smiles,. When I win, I write, you just compare. So why, must I try to earn your love. When I'm better than what I've been. But that's not good enough. Why, you can't hear my decency. Instead of me singing of friends. I'm talking over enemies. The world is so.... Loud. Loud, loud. It's so loud,. Loud, loud. It's like hearin' pins drop in the crowd. They won't stop until they goddamn tear you down. Man the world is so loud. Loud, loud, it's so loud. Loud, loud. I try to drown them all out with my sound. But they won't stop, stop until they tear you down,. Until they tear me down, huh!. (One day you will, take me as I am). Until they tear me down!. (As I am). Wish for my destruction. That's why I'm so reluctant. Want me to pass the ball. But you're not on my team. You wanna cast a stone. We're so ready to fight. Got the nerve to ask "how did I sleep?". I heard you all through the night. Somebody tell me why, I know it's not just me. Over a billion voices. Don't think, just speak. You hate me when I'm up. You love me when I'm down. I'm so confused by the world,. And the world is so.... Loud. Loud, loud. It's so loud,. Loud, loud. It's like hearin' pins drop in the crowd. They won't stop until they goddamn tear you down. Man the world is so loud. Loud, loud, it's so loud. Loud, loud. I try to drown them all out with my sound. But they won't stop, stop until they tear you down. Until they tear me down. (One day you will, take me as I am). Until they tear me down. (As I am). Long ago, I swear. I couldn't hear a sound. I couldn't hear a sound. There's a little girl.. now.... With a little fortune. Opinions wish to tear me down. Ooohhh. The world is so loud!. So loud,. Loud, loud. It's so loud,. Loud, loud. It's like hearin' pins drop in the crowd. They won't stop until they goddamn tear you down. Man the world is so loud. Loud, loud, it's so loud. Loud, loud. I tried to drown them all out with my sound. But they won't stop, stop until they tear you down. Until they tear me down. (One day you will, take me as I am). Until they tear me down!. (As I am). (One day you will, take me as I am). You will.... take me as I am.. (As I am). The world is so loud!

překlad

Proč tě nenávidím? Proč mě nenávidí? Proč jsou jejich bloky nastaveny k debatě, ale mě jen opouštějí. Jak se mi daří a proč tě to zajímá. S mými neúspěchy přichází úsměvy,. Když vyhrávám, píšu, vy jen srovnáváte. Tak proč, musím se snažit zasloužit si vaši lásku. Když jsem lepší než to, co jsem byl. Ale to není dost dobré. Proč, nemůžeš slyšet mou slušnost. Místo abych zpíval o přátelích. Mluvím nad nepřáteli. Svět je tak.... Hlasitě. Hlasitý, hlasitý. Je tak hlasitý,. Hlasitý, hlasitý. Je to jako slyšet, jak v davu padají špendlíky. Nepřestanou, dokud tě zatraceně nestrhnou. Člověče, ten svět je tak hlasitý. Hlasitý, hlasitý, je tak hlasitý. Hlasitě, hlasitě. Snažím se je všechny přehlušit svým zvukem. Ale oni nepřestanou, nepřestanou, dokud tě nestrhnou,. Dokud mě nestrhnou, huh. (Jednoho dne to uděláš, vezmi mě takového, jaký jsem). Dokud mě nestrhnou! (Takový, jaký jsem). Přejte si mou zkázu. Proto se mi tak nechce. Chtějí, abych podal míč. Ale ty nejsi v mém týmu. Chceš hodit kamenem. Jsme tak připraveni bojovat. Máš tu drzost se zeptat "jak jsem se vyspal?". Slyšel jsem tě celou noc. Řekněte mi někdo proč, vím, že to není jen mnou. Přes miliardu hlasů. Nepřemýšlej, jen mluv. Nenávidíš mě, když jsem vzhůru. Miluješ mě, když jsem na dně. Jsem tak zmatená světem,. A svět je tak.... Hlasitě. Hlasitý, hlasitý. Je tak hlasitý,. Hlasitě, hlasitě. Je to jako slyšet, jak v davu padají špendlíky. Nepřestanou, dokud tě zatraceně nestrhnou. Člověče, ten svět je tak hlasitý. Hlasitý, hlasitý, je tak hlasitý. Hlasitě, hlasitě. Snažím se je všechny přehlušit svým zvukem. Ale oni nepřestanou, nepřestanou, dokud tě nestrhnou. Dokud mě nestrhnou. (Jednoho dne to uděláš, vezmi mě takového, jaký jsem). Dokud mě nestrhnou. (Takový, jaký jsem). Už je to dávno, přísahám. Neslyšel jsem ani hlásku. Neslyšel jsem ani hlásku. Je tu malá holčička... teď.... S malým štěstím. Názory mě chtějí strhnout. Ooohhhh. Svět je tak hlasitý! Tak hlasitý,. Hlasitý, hlasitý. Je tak hlasitý,. Hlasitě, hlasitě. Je to jako slyšet, jak v davu padají špendlíky. Nepřestanou, dokud tě zatraceně nestrhnou. Člověče, ten svět je tak hlasitý. Hlasitý, hlasitý, je tak hlasitý. Hlasitě, hlasitě. Snažil jsem se je všechny přehlušit svým zvukem. Ale oni nepřestanou, nepřestanou, dokud tě nestrhnou. Dokud mě nestrhnou. (Jednoho dne to uděláš, vezmi mě takového, jaký jsem). Dokud mě nestrhnou! (Takový, jaký jsem). (Jednoho dne mě vezmeš, vezmeš mě takového, jaký jsem). You will.... take me as I am.. (Takový, jaký jsem). Svět je tak hlasitý!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com