TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • jeff buckley – i know we could be so happy baby

Interpret: jeff buckley - Název: i know we could be so happy baby 

Písňové texty a překlad: jeff buckley - i know we could be so happy baby Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jeff buckley! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jeff buckley a podívejte, jaké další písničky od jeff buckley máme v našem archívu, např. i know we could be so happy baby.

Původní

(J.Buckley)

There's no easy answer, none to blame or forgive

Two cripples dancing to the end we lie

I'm not with you, not of you

Not with you, not of you

You are soft and young to me

I am the ghost who comes and goes

And I hope I'll catch you in the throws

Of one last look at the wonder

One last look at the wonder

Oh, God, I love you

And all the past we once knew

Some other love becomes you

Whatever else we come to

I know we could be so happy, baby

If we wanted to be

You are soft and young to me

I am the ghost who comes and goes

I'm hoping that I'll catch you in the throws

Of one last look at the joy that we've become

But there's no easy answer, none to blame or forgive

We were two cripples dancing, to the bitter end we live

I'm not with you, but of you

I'm not with you, but of you

Oh, God, I loved you

And all the past we once knew

Some other love becomes you

Whatever else it comes to

I know we could be so happy, baby

If we wanted to be

We had a birthplace in common

We had separate beds and lives

I know we could be so happy, baby

If we wanted to be

I know we could be so happy, baby

If we wanted to be

Yeah, oh

překlad

(J.Buckley)

Neexistuje jednoduchá odpověď, nikoho nelze obviňovat ani odpouštět.

Dva mrzáci tančí až do konce ležíme

Nejsem s tebou, nejsem z tebe

Ne s tebou, ne z tebe

Jsi pro mě měkká a mladá

Jsem duch, který přichází a odchází

A doufám, že tě zastihnu v házení

Posledního pohledu na ten zázrak

Poslední pohled na zázrak

Ach, Bože, miluji tě

A všechnu minulost, kterou jsme kdysi znali

Nějaká jiná láska se stane tebou

Ať už přijdeme k čemukoliv jinému

Vím, že bychom mohli být tak šťastní, zlato

Kdybychom chtěli být

Jsi pro mě jemná a mladá

Já jsem duch, který přichází a odchází

Doufám, že tě zastihnu v hodinách

Poslední pohled na radost, kterou jsme se stali.

Ale není snadné odpovědět, nikoho obviňovat ani odpouštět

Byli jsme dva mrzáci, co tancují, až do hořkého konce žijeme

Nejsem s tebou, ale z tebe

Nejsem s tebou, ale z tebe

Ach, Bože, miloval jsem tě

A veškerá minulost, kterou jsme kdysi znali

Nějaká jiná láska se stane tebou

Ať už se jedná o cokoli jiného

Vím, že bychom mohli být tak šťastní, zlato

Kdybychom chtěli být

Měli jsme společné místo narození

Měli jsme oddělené postele a životy

Vím, že bychom mohli být tak šťastní, zlato

Kdybychom chtěli být

Vím, že bychom mohli být tak šťastní, zlato

Kdybychom chtěli být

Jo, ach...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com