TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • jaydayoungan – missing you

Interpret: jaydayoungan - Název: missing you 

Písňové texty a překlad: jaydayoungan - missing you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jaydayoungan! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jaydayoungan a podívejte, jaké další písničky od jaydayoungan máme v našem archívu, např. missing you.

Původní

[Intro]

Mr. Black on the track (Mm-mm)

(See me cry with blood drippin' from the eye, oh) The Heroes

Papi's on the track

(See me cry with blood drippin' from the eye)

[Chorus]

If I told you that I miss you would you tell me that you missin' me too?

I'm lost right now, I'm confused, don't know what I got myself into

Asked 'cause I already knew, just wanna see if you tell the truth

If you leave now I got nothin', 'cause all I had left was you

Lookin' at my heart in your hand, this shit get real, no, I ain't playin'

Sometimes you won't understand, ain't perfect, I do what I can

You the one God sent, on my knees, yeah, I was prayin'

Askin' for love until you took my heart for granted

[Verse 1]

I'ma be the one holdin' you tight in my arms every night all the way to the mornin'

If you got attitudes I'ma get some act right and make you call me daddy by mornin'

I don't like when we fight, that bullshit, don't want it

I just need you in my life, so let me know, I'm on it

I been rollin' all night, Percocet, I'm on it

She gon' eat the dick, don't bite, sound like macaroni

And she don't like who I don't like, we got the same opponents

But I can lie, shit was fire, I was livin' lonely

Took my heart and ran, she took my heart and ran away

Steady countin' bands, I'm countin' bands like every day

She tryna give me ass, I told the bitch, "I'd rather face"

But you could fuck this cash

[Chorus]

If I told you that I miss you would you tell me that you missin' me too?

I'm lost right now, I'm confused, don't know what I got myself into

Asked 'cause I already knew, just wanna see if you tell the truth

If you leave now I got nothin', 'cause all I had left was you

Lookin' at my heart in your hand, this shit get real, no, I ain't playin'

Sometimes you won't understand, ain't perfect, I do what I can

You the one God sent, on my knees, yeah, I was prayin'

Askin' for love until you took my heart for granted

[Verse 2]

Look me in my eyes, and never lie to me

Gon' ride for me, gon' die for me, If I tell her, she gon' slide for me

I said, look me in my eyes, and never lie to me

Gon' ride for me, gon' die for me, If I tell her, she gon' slide for me

And keepin' our secrets was never hard for me

If you fuck with me, she tweakin', my bitch go hard for me

Hop in the car, light up the 'gar, she close to God with me

Uncomfortable when I went hard, like when that raw with me

She know I'm scarred with a cold heart, so trustin' bothers me

She seen me cry when blood drip from my eye off the lean

Mm, no, no, talk to me

I was feelin' low-low, like what a car would be

[Chorus]

If I told you that I miss you would you tell me that you missin' me too?

I'm lost right now, I'm confused, don't know what I got myself into

Asked 'cause I already knew, just wanna see if you tell the truth

If you leave now I got nothin', 'cause all I had left was you

Lookin' at my heart in your hand, this shit get real, no, I ain't playin'

Sometimes you won't understand, ain't perfect, I do what I can

You the one God sent, on my knees, yeah, I was prayin'

Askin' for love until you took my heart for granted

[Outro]

Took my heart for granted, yeah

Know I ain't playin', mm-mm

Took my heart for granted, uh

Ride that shit 'til the end

překlad

[Úvod]

Pan Black na trati (Mm-mm)

(See me cry with blood drippin' from the eye, oh) Hrdinové

Papi's on the track

(See me cry with blood drippin' from the eye)

[refrén]

Kdybych ti řekl, že mi chybíš, řekla bys mi, že ti taky chybím?

Jsem teď ztracená, jsem zmatená, nevím, do čeho jsem se to namočila

Ptal jsem se, protože už jsem to věděl, jen chci vědět, jestli říkáš pravdu

Jestli teď odejdeš, nemám nic, protože jediné, co mi zbylo, jsi ty

Podívej se na mé srdce v tvé ruce, tohle je skutečné, ne, já si na nic nehraju.

Někdy to nepochopíš, nejsem dokonalý, dělám, co můžu.

Ty jsi ten, koho mi Bůh poslal, na kolenou, jo, modlil jsem se.

Žádal jsem o lásku, dokud jsi nevzal mé srdce jako samozřejmost

[Verš 1]

Já budu ten, kdo tě bude držet pevně v náručí každou noc až do rána.

Jestli máš postoje, budu se chovat správně a donutím tě, abys mi do rána říkala tati.

Nemám rád, když se hádáme, tyhle kecy, nechci to.

Jen tě potřebuju ve svém životě, tak mi dej vědět, jdu na to

Celou noc jsem se válel, Percocet, jsem na tom.

She gon' eat the dick, don't bite, sound like macaroni

A ona nemá ráda, koho já nemám rád, máme stejný protivníky

Ale můžu lhát, hovno hořelo, žil jsem osaměle

Vzala mi srdce a utekla, vzala mi srdce a utekla

Stále počítám kapely, počítám kapely jako každý den

Snažila se mi dát prdel, řekl jsem té děvce: "Radši se budu tvářit"

But you could fuck this cash

[Chorus]

Kdybych ti řekl, že mi chybíš, řekla bys mi, že ti taky chybím?

Jsem teď ztracená, jsem zmatená, nevím, do čeho jsem se to namočila.

Zeptal jsem se, protože už jsem to věděl, jen chci vědět, jestli říkáš pravdu

Jestli teď odejdeš, nemám nic, protože jediné, co mi zbylo, jsi ty

Podívej se na mé srdce v tvé ruce, tohle je skutečné, ne, já si na nic nehraju.

Někdy to nepochopíš, nejsem dokonalý, dělám, co můžu.

Ty jsi ten, koho mi Bůh poslal, na kolenou, jo, modlil jsem se.

Žádal jsem o lásku, dokud jsi nevzal mé srdce jako samozřejmost

[Verš 2]

Podívej se mi do očí, a nikdy mi nelži

Gon' ride for me, gon' die for me, If I tell her, she gon' slide for me

Řekl jsem, podívej se mi do očí a nikdy mi nelži.

Gon' ride for me, gon' die for me, If I tell her, she gon' slide for me

A udržet naše tajemství pro mě nikdy nebylo těžké.

Jestli se mnou vyjebeš, tak se bude snažit, moje děvka se pro mě bude snažit.

Hop in the car, light up the 'gar, she close to God with me

Nepohodlný, když jsem šel tvrdě, jako když to syrové se mnou

She know I'm scarred with a cold heart, so trustin' bothers me (Ona ví, že jsem zjizvený s chladným srdcem, takže mi vadí důvěra)

Viděla mě plakat, když mi z oka kapala krev.

Mm, ne, ne, mluv se mnou

I was feelin' low-low, like what a car would be

[Chorus]

Kdybych ti řekl, že mi chybíš, řekla bys mi, že ti taky chybím?

Jsem teď ztracený, jsem zmatený, nevím, do čeho jsem se to dostal

Zeptal jsem se, protože už jsem to věděl, jen chci vědět, jestli říkáš pravdu

Jestli teď odejdeš, nemám nic, protože jediné, co mi zbylo, jsi ty

Podívej se na mé srdce v tvé ruce, tohle je skutečné, ne, já si na nic nehraju.

Někdy to nepochopíš, nejsem dokonalý, dělám, co můžu.

Ty jsi ten, koho mi Bůh poslal, na kolenou, jo, modlil jsem se.

Žádal jsem o lásku, dokud jsi nevzal mé srdce jako samozřejmost

[Outro]

Vzal jsi mé srdce jako samozřejmost, jo

Víš, že si na nic nehraju, mm-mm

Took my heart for granted, uh

Ride that shit 'til the end

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com