TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • jackson browne – world in motion

Interpret: jackson browne - Název: world in motion 

Písňové texty a překlad: jackson browne - world in motion Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jackson browne! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jackson browne a podívejte, jaké další písničky od jackson browne máme v našem archívu, např. world in motion.

Původní

Sun going down in the USA

Down on Main there's a family sleeping in a doorway

Around the corner you can hear the sound

People dancing around the golden calf

Those who have not, those who have

On the billboards and the T.V. screens

They got food and cars and toys and trucks and jeans

Like a homeless child's fitfull dreams

Smiling faces free from wanting

Life's abundances beyond counting

World in motion -- speed your changes

Close your distances, find your angels

Lose your fears and meet your dangers

World in motion

Once we were running through smoke and fire

Running into the sun

In the rush of youth, for love and truth

Our deeds were done

Now we awake with a world at stake

And a race we run

We run

Sun going down on the USA

Sun coming up a hundred years away

On another world and another time

Things like hunger, greed and hatred

One way or another, gonna be eradicated

World in motion -- speed your changes

Close your distances, drive your angels

Lose your fears and meet your dangers

World in motion

'Till the world I look out at this world and see

Is the world I know this world can be

You have a volunteer in me

Now come on

překlad

Západ slunce v USA

Dole na hlavní ulici spí ve dveřích rodina.

Za rohem je slyšet zvuk

Lidé tančí kolem zlatého telete

Ti, co nemají, ti, co mají

Na billboardech a televizních obrazovkách.

Mají jídlo a auta a hračky a náklaďáky a džíny

Jako plnohodnotné sny dětí bez domova.

Usměvavé tváře bez nedostatku

Životní hojnost, kterou nelze spočítat

Svět v pohybu - urychlete své změny

Zavřete své vzdálenosti, najděte své anděly

Zbavte se strachu a vyjděte vstříc nebezpečí.

Svět v pohybu

Kdysi jsme běželi kouřem a ohněm

Běželi jsme do slunce

Ve spěchu mládí, za láskou a pravdou

Naše činy byly vykonány

Teď se probouzíme s ohroženým světem

A běžíme závod

Běžíme

Slunce zapadá nad USA

Slunce vychází za sto let

Na jiném světě a v jiném čase

Věci jako hlad, chamtivost a nenávist

tak či onak, budou vymýceny

Svět v pohybu - urychlete své změny

Uzavři své vzdálenosti, zažeň své anděly

Zbav se svých strachů a potkej svá nebezpečí

Svět v pohybu

Dokud se na tento svět nepodívám a neuvidím ho

je svět, o kterém vím, že jím může být

Máš ve mně dobrovolníka

Teď pojď

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com