TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • J
  • »
  • jackson browne – lives in the balance

Interpret: jackson browne - Název: lives in the balance 

Písňové texty a překlad: jackson browne - lives in the balance Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od jackson browne! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno j od jackson browne a podívejte, jaké další písničky od jackson browne máme v našem archívu, např. lives in the balance.

Původní

I've been waiting for something to happen

For a week or a month or a year

With the blood in the ink of the headlines

And the sound of the crowd in my ear

You might ask what it takes to remember

When you know that you've seen it before

Where a government lies to a people

And a country is drifting to war

And there's a shadow on the faces

Of the men who send the guns

To the wars that are fought in places

Where their business interest runs

On the radio talk shows and the T.V

You hear one thing again and again

How the U.S.A. stands for freedom

And we come to the aid of a friend

But who are the ones that we call our friends

These governments killing their own?

Or the people who finally can't take any more

And they pick up a gun or a brick or a stone

There are lives in the balance

There are people under fire

There are children at the cannons

And there is blood on the wire

There's a shadow on the faces

Of the men who fan the flames

Of the wars that are fought in places

Where we can't even say the names

They sell us the President the same way

They sell us our clothes and our cars

They sell us every thing from youth to religion

The same time they sell us our wars

I want to know who the men in the shadows are

I want to hear somebody asking them why

They can be counted on to tell us who our enemies are

But they're never the ones to fight or to die

And there are lives in the balance

There are people under fire

There are children at the cannons

And there is blood on the wire

překlad

Čekal jsem, až se něco stane

Týden, měsíc nebo rok

S krví v inkoustu titulků

A zvuk davu v mém uchu

Možná se ptáš, co je třeba, abych si vzpomněl

Když víš, že už jsi to někdy viděl

Kde vláda lže lidu

A země se řítí do války

A na tvářích je stín

mužů, kteří posílají zbraně

do válek, které se vedou na místech.

kde jejich obchodní zájmy běží

V rozhlasových talk show a v televizi.

Slyšíte stále dokola jednu věc

jak USA hájí svobodu.

A my přicházíme na pomoc příteli

Ale kdo jsou ti, které nazýváme našimi přáteli?

Ty vlády, které zabíjejí své vlastní?

Nebo lidé, kteří už konečně nemohou dál.

A vezmou do ruky zbraň, cihlu nebo kámen.

Životy jsou na vážkách

Lidé jsou pod palbou

U děl jsou děti

A na drátech je krev

Na tvářích je stín

mužů, kteří rozdmýchávají plameny

Války, která se vede na místech.

kde ani nemůžeme vyslovit jejich jména

Stejně nám prodávají prezidenta

Prodávají nám oblečení a auta

Prodávají nám všechno od mládí po náboženství

Stejně tak nám prodávají naše války

Chci vědět, kdo jsou ti muži ve stínu.

Chci slyšet, jak se jich někdo ptá proč

Na ně se můžeme spolehnout, že nám řeknou, kdo jsou naši nepřátelé.

Ale oni nikdy nejsou ti, kdo bojují nebo umírají.

A v sázce jsou životy

Jsou lidé pod palbou

U děl jsou děti

A na drátech je krev

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com