TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • H
  • »
  • hüsker dü – all this i’ve done for you

Interpret: hüsker dü - Název: all this i’ve done for you 

Písňové texty a překlad: hüsker dü - all this i’ve done for you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od hüsker dü! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno h od hüsker dü a podívejte, jaké další písničky od hüsker dü máme v našem archívu, např. all this i’ve done for you.

Původní

When I was younger, worrying about it

Trying to make these decisions for myself

And I go on to ask myself what's right and wrong about it

And I don't really know what makes it, ask yourself

Now I see you, you want to ask me

I want you to ask me, I want you to ask me

What does it matter? What does it mean?

Sometimes I don't know why you want to try and help me

I get so confused I start to fall over backwards

Then I ask this to myself, and see within myself

And wonder what it means, and ask these questions to myself

Now I'm a little bit older

And I'm not a hell of a lot wiser

So I've gotta sit down and contemplate it

Should I talk to the mirror, should I talk to the wall?

Should I even talk at all?

Would a little tiny bit of action, would it make it even seem to matter anymore?

I guess it matters just to you

All this I've done for you

překlad

Když jsem byl mladší, dělal jsem si s tím starosti.

Snažila jsem se rozhodovat sama za sebe

A dál se ptám sám sebe, co je na tom správné a co ne

A já opravdu nevím, co to dělá, zeptej se sám sebe

Teď tě vidím, chceš se mě zeptat

Chci, aby ses mě zeptal, chci, aby ses mě zeptal

Co na tom záleží? Co to znamená?

Někdy nevím, proč mi chceš zkusit pomoct.

Jsem tak zmatený, že začínám padat dozadu.

Pak se na to ptám sám sebe a vidím v sobě.

A přemýšlím, co to znamená, a kladu si tyto otázky

Teď jsem o něco starší

A nejsem o moc moudřejší.

Tak si musím sednout a přemýšlet o tom.

Mám mluvit se zrcadlem, mám mluvit se zdí?

Měl bych vůbec mluvit?

Mohla by malá drobná akce, mohla by vůbec ještě něco znamenat?

Myslím, že na tom záleží jen tobě.

To všechno, co jsem pro tebe udělal.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com