TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • H
  • »
  • holy moses – break the evil

Interpret: holy moses - Název: break the evil 

Písňové texty a překlad: holy moses - break the evil Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od holy moses! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno h od holy moses a podívejte, jaké další písničky od holy moses máme v našem archívu, např. break the evil.

Původní

Today is just another day

In which I can hear me say

Break the evil, break the evil

In the sweat of my bed

I woke up in the darkening sun

To see the moon to see the dark

And I leave my home with a smile

When the sun turns into the night

I look up to the sky and see the sign

As I walked along my street

I checked out the echo of my feet

A voice like a shadow of reflections

I'm wondering about my reactions

I just needed someone to talk to

And that can only be you

Today is just another day

In which I can hear me say

Time to run for the fight

Because they run for their right

Its evil has yet to be told

Before our souls get cold

Today is just another day

In which I can hear me say

Break the evil, break the evil

Break the evil, break the evil

Break the evil, break the evil

Sounds like a whisper, your words

But they will never disappear

I try to flee from everything

Soon I see the bizarre travesty

Respect everything that you leave

Fuck everything you can't believe

Put down what they pray

For our earth in decay

They prepare us to die

So we scream our cry

Your words sound like a whisper

But they will never disappear

I try to flee from everything

Soon I see the bizarre travesty

Respect everything that you leave

Fuck everything

Not to be a prisoner of the war

We have to slide to the core

Time to run for the fight

Because they run for their right

Its evil has yet to be told

Before our souls get cold

Today is just another day

In which I can hear me say

Break the evil, break the evil

Break the evil, break the evil

Break the evil, break the evil

Today is just another day

In which I can hear me say

Break the evil, break the evil

In the sweat of my bed

I woke up in the darkening sun

To see the moon, to see the dark

And I leave my home with a smile

When the sun turns into the night

I look up to the sky and see the sign

překlad

Dnes je jen další den

ve kterém slyším, jak říkám

Zlomte zlo, zlomte zlo

V potu své postele

Probudil jsem se do stmívajícího se slunce

Abych viděl měsíc, abych viděl tmu

A s úsměvem opouštím svůj domov

Když se slunce mění v noc

Vzhlédnu k obloze a vidím znamení

Když jsem šel po své ulici

Zkontroloval jsem ozvěnu svých nohou

Hlas jako stín odrazů

Přemýšlím o svých reakcích

Jen jsem si potřeboval s někým promluvit

A to můžeš být jen ty

Dnes je jen další den

V němž slyším, jak říkám

Čas běžet do boje

Protože oni běží za svým právem

Její zlo musí být ještě řečeno

Než naše duše vychladnou

Dnes je jen další den

V němž slyším, jak říkám

Zlomte zlo, zlomte zlo

Zlomte zlo, zlomte zlo

Zlomte zlo, zlomte zlo

Zní to jako šepot, tvá slova

Ale nikdy nezmizí

Snažím se před vším utéct

Brzy uvidím tu bizarní parodii.

Važ si všeho, co zanecháváš

Seru na všechno, čemu nemůžeš uvěřit

Odlož to, k čemu se modlí

Pro naši zemi v rozkladu

Připravují nás na smrt

Tak křičíme svůj pláč

Tvá slova zní jako šepot

Ale nikdy nezmizí

Snažím se před vším utéct

Brzy uvidím tu bizarní parodii.

Respektuj vše, co zanecháváš

Na všechno kašlu

Nebýt válečným zajatcem

Musíme sklouznout k jádru

Je čas běžet do boje

Protože oni běží za svým právem

Jeho zlo se ještě musí říct

Než naše duše vychladnou

Dnes je jen další den

V němž slyším, jak říkám

Zlomte zlo, zlomte zlo

Zlomte zlo, zlomte zlo

Zlomte zlo, zlomte zlo

Dnes je jen další den

ve kterém slyším, jak říkám

Zlomte zlo, zlomte zlo

V potu tváře na své posteli

Probudil jsem se do stmívajícího se slunce

Abych viděl měsíc, abych viděl tmu

A s úsměvem opouštím svůj domov

Když se slunce mění v noc

Vzhlédnu k obloze a vidím znamení

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com