TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • graham parker – chloroform

Interpret: graham parker - Název: chloroform 

Písňové texty a překlad: graham parker - chloroform Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od graham parker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od graham parker a podívejte, jaké další písničky od graham parker máme v našem archívu, např. chloroform.

Původní

You look like you been here before
One or two many times
You look like you made a business deal
That crossed too many lines
You look like you been marked for life
And given up for dead
You look like you got someone else's
Hair growing out of your head
So where you gonna get your feelings from
After they've been removed?
Where you gonna get your water from
A glass or a plastic tube?
How you gonna keep your head up
When it's down there in your shoes?
How you gonna keep the big sleep
From closing in on you?
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Seems like our paths might have crossed
Many many moons ago
In some dark and evil place
But where I just don't know
Didn't you have a sidekick then?
Some flunky with a scar
Who did the deals you wouldn't touch
From the back seat of your car
And didn't you try to palm me off
With some Chinese opium
That didn't really do anything
Just made my lips grow numb
And didn't you punch my lights out
After I expressed my doubt?
But didn't you do that to everyone
After they sussed you out?
So where you gonna get your feelings from
After they've been removed?
Where you gonna get your water from
A glass or a plastic tube?
How you gonna keep your head up
When it's down there in your shoes?
How you gonna keep the big sleep
From closing in on you?
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform, yeah
Why didn't you see it coming man
From way way down the pike
There had to be a payback, baby
Someone had to strike
Something had to bring it home
The mirror had to smash
When you hit those kind of highs
You know you have to crash
When you hit those kind of lows
You know there's further down
In the hands of forces
You just don't understand
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
So where you gonna get your feelings from
After they've been removed?
Where you gonna get your water from
A glass or a plastic tube?
How you gonna keep your head up
When it's down there in your shoes?
How you gonna keep the big sleep
From closing in on you?
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform
Like chloroform

překlad

Vypadáš, jako bys tu už byl
Jednou nebo dvakrát
Vypadáš, jako bys uzavřel obchod
To překročilo příliš mnoho hranic
Vypadáš, jako bys byl poznamenán na celý život
A vzdal se mrtvých
Vypadáte, jako byste dostali někoho jiného
Vlasy, které vám rostou z hlavy
Odkud tedy vezmete své pocity
Poté, co byly odstraněny?
Odkud vezmete vodu
Sklenici nebo plastovou trubičku?
Jak budeš držet hlavu vzhůru
Když je to tam dole v tvých botách?
Jak udržíte velký spánek
Od uzavření vás?
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Vypadá to, že se naše cesty mohly zkřížit
Před mnoha měsíci
Na nějakém temném a zlém místě
Ale kde to prostě nevím
Neměl jsi tehdy pomocníka?
Některý neohrabaný s jizvou
Kdo uzavřel dohody, kterých se nedotknete
Ze zadního sedadla vašeho auta
A nezkoušel jsi mě odtáhnout
S trochou čínského opia
To vlastně nic neudělalo
Právě mi ztuhly rty
A nevyrazil jsi moje světla?
Poté, co jsem vyjádřil pochybnosti?
Ale neudělali jste to všem?
Poté, co tě odsunuli?
Odkud tedy vezmete své pocity
Poté, co byly odstraněny?
Odkud vezmete vodu
Sklenici nebo plastovou trubičku?
Jak budeš držet hlavu vzhůru
Když je to tam dole v tvých botách?
Jak udržíte velký spánek
Od uzavření vás?
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform, ano
Proč jsi to neviděl přicházet?
Z cesty dolů štiky
Musela být návratnost, zlato
Někdo musel udeřit
Něco to muselo přinést domů
Zrcadlo se muselo rozbít
Když narazíte na takovéto výšky
Víš, že musíš havarovat
Když narazíte na tento druh minim
Víš, že je to dál
V rukou sil
Prostě tomu nerozumíš
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Odkud tedy vezmete své pocity
Poté, co byly odstraněny?
Odkud vezmete vodu
Sklenici nebo plastovou trubičku?
Jak budeš držet hlavu vzhůru
Když je to tam dole v tvých botách?
Jak udržíte velký spánek
Od uzavření vás?
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform
Jako chloroform

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com