TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • graham parker – break them down

Interpret: graham parker - Název: break them down 

Písňové texty a překlad: graham parker - break them down Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od graham parker! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od graham parker a podívejte, jaké další písničky od graham parker máme v našem archívu, např. break them down.

Původní

Pre>a lot of people helped with the lyrics, notably william wittman.
Thanks ww and everybody!
Intro: g#m c#m g#m c#m ebm g#m
G#m c#m g#m c#m ebm g#m
The missionary's position is clear, break them do---wn
G#m c#m g#m c#m ebm g#m
Converting the savage panare, break them do----wn
And purge them of all of their sins, break them down
Whilst making funds trading jaguar skins, break them down
Instrumental (as intro, and verse)
The new tribe's mission and the lord, break them down
Are gonna fit them with a vinyl spinal cord, break them down
In the jungle in venezuela, break them down
Checked shirts, radios, barbed wire, break them down
Bridge
Ebm c#m ebm g#m
Ooh when they teach those savages to believe
Ebm c#m g#m ebm
We'll all be one step closer to world harmony
(ebm) g#m c#m g#m c#m ebm g#m
Break them down, break them do---wn
Instrumental (guitar solo same chords as verse)
They rewrote the lord's prayer, break them down
And made the death of christ the work of the panare, break them down
Nearby darwin was hanging by his throat, break them down
The fundamentalists were starting to gloat, break them down
Bridgelosing their loin cloths as they gain ethnicide
All dressed in western clothes and God will be their guide
Break them down, (repeat and fade) /pre>

překlad

S texty pomohlo mnoho lidí, zejména william wittman.
Díky ww a všem!
Úvod: g # m c # m g # m c # m ebm g # m
G # m c # m g # m c # m ebm g # m
Pozice misionáře je jasná, zlomte je --- wn
G # m c # m g # m c # m ebm g # m
Převeďte divokou panare, rozbijte je ---- wn
A očistit je od všech jejich hříchů, rozbít je
Zatímco vyděláváte fondy obchodující se skly jaguarů, rozdělte je
Instrumentální (jako úvod a verš)
Poslání nového kmene a pán, rozeberte je
Vybaví je vinylovou míchou, rozbije je
V džungli ve Venezuele je rozbijte
Zkontrolovat košile, rádia, ostnatý drát, rozebrat je
Most
Ebm c # m ebm g # m
Ooh, když učí ty divochy věřit
Ebm c # m g # m ebm
Všichni budeme o krok blíže k světové harmonii
(ebm) g # m c # m g # m c # m ebm g # m
Rozebrat je, rozbít je --- wn
Instrumentální (kytarové sólo stejné akordy jako verš)
Přepsali modlitbu pána, rozbili je
A učinil Kristovu smrt dílem panare, rozdělte je
Darwin poblíž visel za jeho hrdlo a rozbijte je
Fundamentalisté se začali chlubit, rozbíjet je
Při získávání etnického původu přemosťovali své bederní plátěky
Všichni oblečeni do západních šatů a Bůh bude jejich průvodcem
Rozdělte je, (opakujte a zeslabujte) / pre>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com