TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gomez - Název: california 

Písňové texty a překlad: gomez - california Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gomez! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gomez a podívejte, jaké další písničky od gomez máme v našem archívu, např. california.

Původní

California got her right

You will have to wait

Calling from the Golden Gate

Sentimental sparrows

Keeping me awake

Funny how the morning's late

Funny how the morning's late

Come around with your heavenly smile

Come around and drag me out again

After a while we can sit and watch them all rush by

Come around and drag me out again

Come around and drag me out again

Always wanted to leave

Always felt that I'd get stopped

But I could never see myself

In anybody else's arms

In anybody else's arms

Come around with your heavenly smile

Come around and drag me out again

After a while we can sit and watch them all rush by

Come around and drag me out again

Come around and drag me out again

Always wanted to leave

Always felt that I'd get stopped

But I could never see myself

No I could never see myself

With anybody else

If you want a piece of my life

Get in line, baby get in line

If you wanna kiss then do it fast

Get in line, baby get in line

If you wanna practice, spill the past

Get in line, baby get in line

Get in line, baby get in line

California's angel

It's more than I can stand

Calling down the sunset's pain

Sentimental star unsolved

As soon as we wake

Funny in the morning state

Funny in this morning state

If you want a piece of my life

Get in line, baby get in line

If you wanna kiss then do it fast

Get in line, baby get in line

If you wanna practice, spill the past

Get in line, baby get in line

I will smile and chuckle till the last

Get in line, baby get in line

Get in line, baby get in line

Get in line, baby get in line

Get in line, baby get in line

překlad

Kalifornie má pravdu

Budete muset počkat

Volání od Golden Gate

Sentimentální vrabci

mi nedají spát

Zvláštní, jak je ráno pozdě

Funny how the morning's late

Přijď se svým nebeským úsměvem

Přijď kolem a vytáhni mě zase ven

Po chvíli si můžeme sednout a dívat se, jak všichni spěchají.

Pojď kolem a vytáhni mě zase ven

Pojď kolem a vytáhni mě zase ven

Vždycky jsem chtěl odejít

Vždycky jsem cítil, že mě zastaví

Ale nikdy jsem se neviděl

v náručí někoho jiného

V náručí někoho jiného

Přijď se svým nebeským úsměvem

Přijď kolem a vytáhni mě zase ven

Po chvíli můžeme sedět a dívat se, jak se všichni ženou kolem.

Pojď kolem a vytáhni mě zase ven

Pojď kolem a vytáhni mě zase ven

Vždycky jsem chtěl odejít

Vždycky jsem cítil, že mě zastaví

Ale nikdy jsem se neviděl

Ne, nikdy jsem se neviděl

S nikým jiným

Jestli chceš kousek mého života

Postav se do fronty, zlato, postav se do fronty

Jestli se chceš líbat, tak to udělej rychle.

Postav se do řady, baby, postav se do řady

Jestli chceš cvičit, vyklop minulost.

Zařaď se do řady, baby, zařaď se do řady

Postav se do řady, baby, postav se do řady

California's angel

Je to víc, než můžu vydržet

Volání bolesti západu slunce

Sentimentální hvězda nevyřešená

Jakmile se probudíme

Směšné v ranním stavu

Legrační v tomto ranním stavu

Jestli chceš kousek mého života

Postav se do fronty, zlato, postav se do fronty

Jestli se chceš líbat, tak to udělej rychle.

Postav se do řady, baby, postav se do řady

Jestli chceš cvičit, vyklop minulost.

Postav se do řady, baby, postav se do řady

Budu se usmívat a smát až do poslední chvíle.

Postav se do řady, baby, postav se do řady

Postav se do řady, baby, postav se do řady

Postav se do řady, baby, postav se do řady

Postav se do fronty, zlato, postav se do fronty

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com