TEXTPREKLAD.COM

Interpret: goldfrapp - Název: some people 

Písňové texty a překlad: goldfrapp - some people Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od goldfrapp! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od goldfrapp a podívejte, jaké další písničky od goldfrapp máme v našem archívu, např. some people.

Původní

Some people kill for less
Some people find
It hard to get dressed
Some people well
Ask how old I am
Some people live
In a life
Some people need
More than a slice
But when it fades
When the glitters gone
[Chorus]
Old and lonely
When the shade is down
The brighter lights
Just smells their empty heads
Some people don't get much
Some people feel here and touch
What your spirit wants
Is talking to you now
Some people just gotta say
Some people just wanna play
They get a kick
When it's all messed up
[Chorus]
And what you thought you
Lost was just mislaid
All the poems
Written in your skin
[Chorus x2]
And what you thought you
Lost was just mislaid
All the poems
Written in your skin

překlad

Někteří zabíjejí za méně peněz
Někteří lidé najdou
Je těžké se oblékat
Někteří lidé dobře
Zeptejte se, jak jsem starý
Někteří lidé žijí
V životě
Někteří lidé potřebují
Více než plátek
Ale když to zmizí
Když se třpytí pryč
[Refrén]
Starý a osamělý
Když je stín dole
Jasnější světla
Jen voní jejich prázdné hlavy
Někteří lidé toho nedostanou moc
Někteří lidé se zde cítí a dotýkají se
Co chce tvůj duch
Teď s tebou mluví
Někteří lidé prostě musí říct
Někteří prostě chtějí hrát
Dostanou kopanec
Když je to všechno pokazené
[Refrén]
A co jste si mysleli
Ztracen byl právě vyložen
Všechny básně
Napsáno ve vaší kůži
[Chorus x2]
A co jste si mysleli
Ztracen byl právě vyložen
Všechny básně
Napsáno ve vaší kůži

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com