TEXTPREKLAD.COM

Interpret: god forbid - Název: conquer 

Písňové texty a překlad: god forbid - conquer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od god forbid! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od god forbid a podívejte, jaké další písničky od god forbid máme v našem archívu, např. conquer.

Původní

Why can't you see all the fury inside of me?

Why can't you see? Why can't you see it?

Alone with my thoughts as my mind begins to ponder

I see what we are, and the way were.

The lack of interest in my reality

A glimpse into my past, look towards the future.

The truth right before me

Standing, standing in a circle, in a circle of death all around me

My life exhumes an odor of survival

I want it all

As my world begins to crumble. The body starts to shake

Hoping everything will be ok

My sanity is fading. Lost within myself

Father I will call to you, the depths to which we fall

In these changing times, loss of distinction is irrelevant

To a lasting existence

Let's go

I want it all

As my world begins to crumble. The body starts to shake

Hoping everything will be okay

My sanity is fading. Lost within myself

Father I call to you, the depths to which we

The depths to which we fall, the depths to which we

překlad

Proč nevidíš všechen ten vztek, který ve mně je?

Proč to nevidíš? Proč to nevidíš?

Sám se svými myšlenkami, když má mysl začíná přemýšlet.

Vidím, co jsme, a cestu, kterou jsme byli.

Nedostatek zájmu o mou realitu

Pohled do mé minulosti, pohled do budoucnosti.

Pravda přímo přede mnou

Stojím, stojím v kruhu, v kruhu smrti všude kolem mě.

Můj život vydechuje vůni přežití

Chci to všechno

Když se můj svět začíná hroutit. Tělo se začíná třást

Doufám, že všechno bude v pořádku

Můj zdravý rozum se vytrácí. Ztracen sám v sobě

Otče, budu k tobě volat, do jakých hlubin padáme.

V této měnící se době je ztráta rozdílu nepodstatná.

Pro trvalou existenci

Pojďme

Chci to všechno

Když se můj svět začíná hroutit. Tělo se začíná třást

Doufám, že všechno bude v pořádku

Můj zdravý rozum se vytrácí. Ztracen sám v sobě

Otče, volám k tobě, do hlubin, do nichž se dostáváme.

Hlubiny, do kterých padáme, hlubiny, do kterých padáme.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com