TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: the divine 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - the divine Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. the divine.

Původní

Seems like a thousand days
And there can be no doubt
His mind was in a haze
And he was so worn out
He lost serenity
Within a fractured life
With no apology
He knew that he was right
But his eyes they did not see
Heading for a tragedy
To prove his innocence
He'll take it to the grave
In his deliverance
Somebody could be saved
And the world he could not face
Prayin' for a state of grace
He was looking for a sign
He was selfish and unkind
Gave his life to the divine
Inside his caravan
He pulled the shutters down
And will he ever see
What all the others found?
He stood upon the roof
Get closer to the sky
Condition critical
No time to wonder why
But his eyes they could not see
Heading for a tragedy
He was looking for a sign
He was selfish and unkind
Gave his life to the divine
And the world he could not face
Prayin' for a state of grace
He was looking for a sign
He was selfish and unkind
Gave his life
He was looking for a sign
He was selfish and unkind
Gave his life to the divine
He gave his life

překlad

Vypadá to na tisíc dní
A nelze pochybovat
Byl popletený
A byl tak opotřebovaný
Ztratil vyrovnanost
Ve zlomeném životě
Bez omluvy
Věděl, že má pravdu
Ale jeho oči neviděli
Směr k tragédii
Aby dokázal svou nevinu
Vezme to do hrobu
V jeho osvobození
Někdo mohl být zachráněn
A svět, kterému nemohl čelit
Modlím se za stav milosti
Hledal znamení
Byl sobecký a nelaskavý
Dal svůj život božskému
Uvnitř jeho karavanu
Stáhl okenice
A uvidí to někdy
Co našli všichni ostatní?
Stál na střeše
Přibližte se k obloze
Podmínka kritická
Není čas se divit proč
Ale jeho oči neviděli
Směr k tragédii
Hledal znamení
Byl sobecký a nelaskavý
Dal svůj život božskému
A svět, kterému nemohl čelit
Modlím se za stav milosti
Hledal znamení
Byl sobecký a nelaskavý
Dal mu život
Hledal znamení
Byl sobecký a nelaskavý
Dal svůj život božskému
Dal svůj život

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com