TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glenn hughes – take you down

Interpret: glenn hughes - Název: take you down 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - take you down Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. take you down.

Původní

Strange fascination, in your eyes
In the mornin' you're hypnotized
Situation, something's wrong
Realization, is much too string
When I tell you, my friend
You say it doesn't matter
Then I ask you again
If your dreams have been shattered?
When you fly, in the storm
I can feel your vibration
Now your soul has been torn
Won't you listen
Shallow people
Shallow mind
Too much evil, you will find
Take it easy, take it slow
When you hit the bottom
You will know
Are you able to move
When you stand in the fountain?
Now I tell you the truth
You will fall from the mountain
When you fly in the storm
I can feel your vibration
Now your soul has been torn
Won't you listen
I won't let them take you down!
I'm talkin' about your life
Keep on walkin', say it's alright
An invitation, room to breathe
I say a prayer
Now please don't leave

překlad

Ve vašich očích podivná fascinace
Ráno jsi zhypnotizovaný
Situace, něco není v pořádku
Realizace je příliš strunná
Když ti to řeknu, příteli
Říkáš, že na tom nezáleží
Pak se vás znovu zeptám
Pokud byly vaše sny rozbity?
Když létáte, v bouři
Cítím tvoji vibraci
Nyní byla vaše duše roztrhaná
Neposloucháš
Povrchní lidé
Povrchní mysl
Příliš mnoho zla najdete
Ber to klidně, pomalu
Když narazíte na dno
Ty budeš vědět
Jste schopni se hýbat?
Když stojíte ve fontáně?
Nyní vám říkám pravdu
Spadneš z hory
Když letíte v bouři
Cítím tvoji vibraci
Nyní byla vaše duše roztrhaná
Neposloucháš
Nenechám tě tě strhnout!
Mluvím o tvém životě
Pokračuj v chůzi, řekni, že je to v pořádku
Pozvánka, místnost k dýchání
Modlím se
Teď prosím neodcházej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com