TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glenn hughes – she loves your money

Interpret: glenn hughes - Název: she loves your money 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - she loves your money Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. she loves your money.

Původní

Some girls are satisfied with ordinary wishes
They don't need a temple in Brazil
Some find communion with the politics of money
You found a girl who lives there still
Tell me how love will never compromise
The pain we hold with so many lies?
Is it over now with the setting sun?
Was it all in vain now you've come undone?
Hey hey hey, she just loves your money
And you know she's got you running
In the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take your soul away
She just loves your money
Some days are innocent, some painted with persuasion
Sometimes you live in misery
Can you read the face you see, the one behind the mirror
A cold reflection of you and me?
Tell me how she could never leave your side?
This faithful heart so unsanctified
With eyes half closed, we refuse to see
With this jealous mind never really free
Hey hey hey, she just loves your money
And you know she's got you running
In the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take your soul away
You know how lovers come and go
You cry through too many memories
One day in a life, one day at a time
She'll break your heart in your state of mind
Tell me how love will never compromise
The pain we hold with so many lies?
Is it over now with the setting sun?
Was it all in vain now you've come undone?
Hey hey hey, she just loves your money
And you know she's got you running
Hey hey hey, in the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take your soul away
Hey hey hey, she just loves your money
Hey hey hey, in the land of milk and honey
No one sees her coming
Steal you blind and take away your soul
Steal you blind and take your soul away
She just loves your money

překlad

Některé dívky jsou spokojeny s běžnými přáními
Nepotřebují chrám v Brazílii
Někteří najdou společenství s politikou peněz
Našel jsi dívku, která tam stále žije
Pověz mi, jak láska nikdy nebude dělat kompromisy
Bolest, kterou držíme s tolika lžemi?
Skončilo to se zapadajícím sluncem?
Bylo to všechno zbytečné, když jsi přišel zpět?
Hej hej hej, ona prostě miluje tvé peníze
A víš, že tě rozběhla
V zemi mléka a medu
Nikdo ji nevidí přicházet
Ukradni tě slepý a vezme ti duši
Prostě miluje tvé peníze
Některé dny jsou nevinné, jiné malované přesvědčováním
Někdy žijete v bídě
Dokážete přečíst obličej, který vidíte, ten za zrcadlem
Chladný odraz tebe a mě?
Pověz mi, jak nikdy nemohla opustit tvůj bok?
Toto věrné srdce tak neposvěcené
Se zavřenýma očima to odmítáme vidět
S touto žárlivou myslí nikdy opravdu zdarma
Hej hej hej, ona prostě miluje tvé peníze
A víš, že tě rozběhla
V zemi mléka a medu
Nikdo ji nevidí přicházet
Ukradni tě slepý a vezme ti duši
Víte, jak milenci přicházejí a odcházejí
Pláčeš přes příliš mnoho vzpomínek
Jeden den v životě, jeden den po druhém
Zlomí ti srdce ve tvém rozpoložení
Pověz mi, jak láska nikdy nebude dělat kompromisy
Bolest, kterou držíme s tolika lžemi?
Skončilo to se zapadajícím sluncem?
Bylo to všechno zbytečné, když jsi přišel zpět?
Hej hej hej, ona prostě miluje tvé peníze
A víš, že tě rozběhla
Hej, hej, hej, v zemi mléka a medu
Nikdo ji nevidí přicházet
Ukradni tě slepý a vezme ti duši
Hej hej hej, ona prostě miluje tvé peníze
Hej, hej, hej, v zemi mléka a medu
Nikdo ji nevidí přicházet
Ukradni tě slepý a vezme ti duši
Ukradni tě slepý a vezme ti duši
Prostě miluje tvé peníze

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com