TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glenn hughes – on the ledge

Interpret: glenn hughes - Název: on the ledge 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - on the ledge Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. on the ledge.

Původní

Stare out my window until the light fades
The darkness overcomes me
Someone is lost, someone is saved
I wonder which one will I be
Searching for something
Just what I'm not sure
Some way to change my life
One thing's for certain
Can't take this anymore
I feel like I'm losing the fight
How long have I lived this way
Alone in the atmosphere
I see you but I'm 10,000 miles a way
Gotta turn it around...I'll be walking tall
I'm gonna try and keep my head
It's along way down...so far to fall
When you're standing on the ledge
A burning heart full of broken dreams
Trapped inside my frozen soul
A desperate man goes to extremes
Before he loses control
Lost my faith in heaven, and my fear of hell
There's no place that I belong
Don't want your pity, save that for yourself
I know what it takes to be strong

překlad

Dívejte se z mého okna, dokud světlo nezmizí
Temnota mě přemůže
Někdo je ztracen, někdo je zachráněn
Zajímalo by mě, který z nich budu
Hledám něco
Co si nejsem jistý
Nějaký způsob, jak změnit můj život
Jedna věc je jistá
To už nemůžu vzít
Mám pocit, že boj prohrávám
Jak dlouho jsem takto žil
Sám v atmosféře
Vidím tě, ale jsem 10 000 mil daleko
Musím to otočit ... Budu chodit vysoký
Pokusím se udržet si hlavu
Je to dolů ... zatím k pádu
Když stojíš na římse
Hořící srdce plné zlomených snů
Uvězněn uvnitř mé zmrzlé duše
Zoufalý muž jde do extrémů
Než ztratí kontrolu
Ztratil jsem víru v nebe a strach z pekla
Není místo, kam patřím
Nechci svou lítost, nech si to pro sebe
Vím, co to znamená být silným

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com