TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: madeleine 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - madeleine Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. madeleine.

Původní

MADELEINE
Born in the city, you are Mother Nature's friend
You come one step closer to yourself -
Over by the looking glass you worship no one else
I go one step back inside my shell
Sitting in your country house
You work them to the bone
So they tell me who's been there
There's no doubt about it, you've been Heaven
Tailor Made
And they talk about you everywhere
You made your choice
You have the world in the palm of your hands
I'll never know
And I will never understand
Madeleine - I can't wait anymore
Madeleine - I can't take anymore
You live the life of luxury, you have to pay no rent
You come one step further, what is your role?
You're headin' for that deadline baby,
Now tell me what you find?
I go one step deeper inside the cold
You live your life in misery,
How can you be so cruel
You go one step nearer to the wall
I know this is a tragedy now tell me who's your fool?
You come one step closer to the fall

překlad

MADELEINE
Narodil se ve městě a jsi přítel Matky přírody
Přišel jsi o krok blíž k sobě -
Přes zrcadlo uctíváte nikoho jiného
Vracím se o krok zpět do své ulity
Sedíte ve svém venkovském domě
Pracujete je na kost
Takže mi řekli, kdo tam byl
Není pochyb o tom, že jsi byl Nebe
Na míru
A mluví o vás všude
Vy jste si vybrali
Svět máte jako na dlani
To se nikdy nedozvím
A nikdy to nepochopím
Madeleine - už se nemůžu dočkat
Madeleine - už nemůžu snést
Žijete luxusním životem, nemusíte platit žádný nájem
Přišli jste o krok dále, jaká je vaše role?
Míříš do toho termínu zlato
Teď mi řekni, co najdeš?
V chladu jdu o krok hlouběji
Žiješ svůj život v bídě,
Jak můžeš být tak krutý
Jdete o krok blíže ke zdi
Vím, že je to tragédie, teď mi řekni, kdo je tvůj blázen?
Přišel jsi o krok blíž k pádu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com