TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glenn hughes – heaven s missing an angel

Interpret: glenn hughes - Název: heaven s missing an angel 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - heaven s missing an angel Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. heaven s missing an angel.

Původní

I know there's a place I see
Your spirit keeps haunting me
And I never worry, 'cause I do believe
You will find me here
I'm floating through space and time
Your love is all over the line
Why can it be when all hope is gone?
Then you turned around
There without a sound
Baby, heaven's missing an angel
Did you fall from a star like an angel from above
Your moonbeam smile and the warmth of love
Heaven's missing an angel
So much more than a woman to me
Finally love came to set my heart free
I'm high on a silver cloud
I see your face in the crowd
And I know that it's only a matter of time
Your love will come to me
Your love will come to me
Who am I to regret the past
I live and die and I want it to last
But if I was to leave I want you to know
I'll be by your side, 'cause you're my soul and pride

překlad

Vím, že je místo, které vidím
Tvůj duch mě stále pronásleduje
A nikdy se nebojím, protože věřím
Najdete mě zde
Vznáším se v prostoru a čase
Vaše láska je přes čáru
Proč to tak může být, když je veškerá naděje pryč?
Pak jsi se otočil
Tam bez zvuku
Zlato, nebi chybí anděl
Padli jste z hvězdy jako anděl seshora
Váš úsměv měsíčního paprsku a teplo lásky
Nebe chybí anděl
Pro mě mnohem víc než žena
Nakonec přišla láska, aby mi osvobodila srdce
Jsem vysoko na stříbrném mraku
Vidím tvou tvář v davu
A vím, že je to jen otázka času
Vaše láska ke mně přijde
Vaše láska ke mně přijde
Kdo jsem, abych litoval minulosti
Žiji a umírám a chci, aby to trvalo
Ale kdybych měl odejít, chci, abys to věděl
Budu po tvém boku, protože jsi moje duše a hrdost

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com