TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glenn hughes – feels like home

Interpret: glenn hughes - Název: feels like home 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - feels like home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. feels like home.

Původní

It's been so long
How the time it slips away
And I don't know how long I've been gone
And I feel strong
And I only want to say
Sleepin' on my pillow in a velvet dream
Now you know what I was wishing for
Lookin' from my window
I know what it means
And you know you'll always be the one
Wherever I go
I'll never have to be alone
Cause it feels like home
Now its goodbye to the hard times
I'm gonna leave them all behind
And I know why
I keep movin'
Inside me is your picture
Painted just for you
I hope dear God you guide me
Through the dawn
I will never leave you
You know I'm not that kind
I'll be with you in the morning sun
Cause I need you so
And you know it's been so long
But it feels like home
And you know you'll always be the one
Wherever I go
And I'll never have to be alone
Cause it feels like home
And I want to be where my mind is free
Take the shackles away
From hands
Like the willow tree
You keep callin' me
We grow stronger
Together we stand
When I open my eyes
I do realize that love
Has overcome me
Cause your gonna see what you
Want me to be and I won't keep you waitin'
I am coming back
Down the railroad track
I will find you, find you
Cause I don't want to live
My life alone
I'm gonna spend my days
With love and hope, understanding
Out in the garden of eden
This is my life
This is my dream
Now I just what it means
And I'll never have to be alone
Cause it feels like home

překlad

Je to tak dlouho
Jak čas utíká
A nevím, jak dlouho jsem pryč
A cítím se silný
A chci jen říct
Spím na svém polštáři v sametovém snu
Nyní víte, co jsem si přál
Dívám se z mého okna
Vím, co to znamená
A víte, že tím budete vždycky
Kamkoliv jdu
Nikdy nebudu muset být sám
Protože se cítí jako doma
Nyní je sbohem těžkým časům
Nechám je všechny za sebou
A já vím proč
Pohybuji se
Uvnitř mě je tvoje fotka
Malované jen pro tebe
Doufám, drahý Bože, že mě povedeš
Přes úsvit
nikdy tě neopustím
Víš, že nejsem takový
Budu s tebou na ranním slunci
Protože tě tak potřebuji
A víte, že je to tak dlouho
Ale cítím se jako doma
A víte, že tím budete vždycky
Kamkoliv jdu
A nikdy nebudu muset být sám
Protože se cítí jako doma
A chci být tam, kde je moje mysl svobodná
Sejměte pouta
Z rukou
Jako vrba
Stále mi voláš
Stáváme se silnějšími
Společně stojíme
Když otevřu oči
Uvědomuji si tu lásku
Přemohl mě
Protože uvidíš, co jsi
Chci, abych byl a nenechám tě čekat
Vracím se
Dolů po železniční trati
Najdu tě, najdu tě
Protože nechci žít
Můj život sám
Strávím své dny
S láskou a nadějí, porozuměním
Venku v zahradě Eden
Tohle je můj život
To je můj sen
Teď už jen to, co to znamená
A nikdy nebudu muset být sám
Protože se cítí jako doma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com