TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glenn hughes – devil in you

Interpret: glenn hughes - Název: devil in you 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - devil in you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. devil in you.

Původní

I know where you been
You're in danger
You been livin' in sin
I don't want your apology
It's gotta be your destiny
'cause you been messin' with
The wrong crowd
Ain't no doubt
Tailor made
You're runnin' tough and you
Ain't afraid
Chorus:
I know the devil in you
I know what's comin' to you
I know the devil in you
I know what's comin' to you
Callin' you, callin' you
I see you ain't been gettin' no sleep
You better stop
You're gettin' in too deep
Don't you know you gotta compromise
You look like you been hypnotized
You gotta face it now
The damage is done
You gotta take it like a man now, son
Won't you get down on your knees
You gotta pray boy, can't you see
I know the devil in you...
Tell me you are satisfied
Callin' you down deep inside
Take a look, take a look at yourself
They're takin' bets about your health
So listen up, what are you gonna do
You gotta change your attitude
I hear the devil knockin' at your door
He's been lookin', and you know what for
You better watch, you better watch your back
Or you'll be fallin' right off the track
I know the devil in you...

překlad

Vím, kde jsi byl
Jste v nebezpečí
Žil jsi v hříchu
Nechci vaši omluvu
Musí to být tvůj osud
protože jsi se s tím pohrával
Špatný dav
Není pochyb
Na míru
Běžíš tvrdě a ty
Nebojím se
Refrén:
Znám ve vás ďábla
Vím, co k tobě přichází
Znám ve vás ďábla
Vím, co k tobě přichází
Volám ti, volám ti
Vidím, že jsi nespal
Raději přestaň
Dostáváš se příliš hluboko
Copak nevíš, že musíš udělat kompromis
Vypadáte, jako byste byli hypnotizováni
Teď tomu musíš čelit
Škoda je způsobena
Teď to musíš brát jako chlapče, synu
Nepoklekneš na kolena
Musíš se modlit, chlapče, nevidíš
Znám ďábla ve vás ...
Řekni mi, že jsi spokojený
Volám ti hluboko uvnitř
Podívejte se, podívejte se na sebe
Berou sázky na vaše zdraví
Tak poslouchej, co budeš dělat
Musíš změnit svůj přístup
Slyším ďábla klepat na tvé dveře
Díval se a vy víte, na co
Raději sledujte, raději sledujte záda
Nebo padnete přímo z trati
Znám ďábla ve vás ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com