TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: destiny 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - destiny Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. destiny.

Původní

Look what you've done
You think that you're the only one
The day's already gone, it's gone
I've found the strength to carry
Carry on, ooh baby I'm going to carry on
You say you love me
But you're the only one you see
That ain't the way, that ain't the way that it should be
Is this, is this my destiny
Oh is this my destiny I know this is my destiny
I'm not the guy that you see
The road is clear in front of me
It's plain to see
This is my destiny
Plain to see, clear in front of me
You've been havin' fun
It's all been said and done
Your time will come, you'll be the lonely one
Oh the lonely one, oh baby, oh baby
You know I wanted you
Do you know what I've been through
What do you want from me?
What do you expect me to be?
I'm not the guy that you see
The road is clear in front of me
It's plain to see
This is my destiny
Plain to see, clear in front of me

překlad

Podívej, co jsi udělal
Myslíš si, že jsi jediný
Den už je pryč, je pryč
Našel jsem sílu nést
Pokračuj, ooh zlato, budu pokračovat
Říkáš, že mě miluješ
Ale jsi jediný, koho vidíš
To není způsob, to není způsob, jak by to mělo být
Je to můj osud?
To je můj osud Vím, že to je můj osud
Nejsem ten chlap, kterého vidíš
Cesta je přede mnou volná
Je to jasné
To je můj osud
Prostě vidět, jasné přede mnou
Bavila ses
Všechno bylo řečeno a hotovo
Přijde tvůj čas, budeš osamělý
Oh, ten osamělý, oh zlato, oh zlato
Víš, že jsem tě chtěl
Víš, čím jsem si prošel
Co ode mě chceš?
Co ode mě očekáváš?
Nejsem ten chlap, kterého vidíš
Cesta je přede mnou volná
Je to jasné
To je můj osud
Prostě vidět, jasné přede mnou

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com