TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: dark star 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - dark star Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. dark star.

Původní

Don't want to shout it now
Cos I am not a fool
You're asking me the questions
And I will overrule
Down in Mississippi
On a road they watch the sky
There's something in the distance
And they choke and wonder why
Call the military
And the secret war defense
Let's make a big production
And capture the events
I'm not a fortuneteller
Now don't you hesitate
There's no communication
And I hope it's not too late
It's important to you
It's important to me
It's important to everyone
Another dark star fallin'
Another dark star callin'
Another dark star fallin'
Another dark star callin'

překlad

Nechci to teď křičet
Protože nejsem blázen
Kladete mi otázky
A přemohu
Dole v Mississippi
Na silnici sledují oblohu
Něco je v dálce
A dusí se a diví se proč
Zavolej armádu
A obrana tajné války
Udělejme velkou produkci
A zachyťte události
Nejsem věštec
Teď neváhej
Neexistuje žádná komunikace
A doufám, že ještě není pozdě
Je to pro vás důležité
Je to pro mě důležité
Je to důležité pro každého
Padá další temná hvězda
Další temná hvězda volá
Padá další temná hvězda
Další temná hvězda volá

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com