TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: cover me 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - cover me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. cover me.

Původní

Somewhere between the lines unbroken
There lies the sacred part of me
Behind the door that once was opened
Is where I fell from grace you see
Inside I feel the pressure
My faith I cannot measure
Seems like the wound has deepened
I wake but I'm not breathing
And I say
Cover me, while I'm sleeping, won't you cover me
Cover me, if I'm bleeding, won't you cover me
Cover me, be my shadow, won't you cover me
Cover me, I will follow, won't you cover me
So won't you take this captured spirit
Now won't you hear my final plea
You got to cut the wire
Release your sympathy
Unspoken words that heal
This dream just can't be real
And I say

překlad

Někde mezi řádky nepřerušeno
Tam leží moje posvátná část
Za dveřmi, které kdysi byly otevřeny
Je to místo, kde jsem spadl z milosti, jak vidíte
Uvnitř cítím tlak
Mou víru nemůžu měřit
Vypadá to, že se rána prohloubila
Probudím se, ale nedýchám
A já říkám
Přikryj mě, když spím, nepřikryješ mě
Přikryj mě, pokud krvácím, nezakryješ mě
Přikryj mě, buď mým stínem, nepokryješ mě
Přikryj mě, budu následovat, nepokryješ mě
Takže si nevezmete tohoto zajatého ducha
Nyní neslyšíte moji poslední prosbu
Musíte přerušit drát
Uvolněte svou soucit
Nevyslovená slova, která uzdravují
Tento sen prostě nemůže být skutečný
A já říkám

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com