TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: burn 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - burn Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. burn.

Původní

The sky is red, I don't understand
Past midnight I still see the land
People are sayin' the woman is damned
She makes you burn with a wave of her hand
The city's ablaze, the town's on fire
The woman's flames are reachin' higher
We were fools - we called her a liar
All I hear is - Burn
They didn't believe she was devil's sperm
She said "Curse you all never learn when I leave, there's no return"
The people laughed 'till she said - "Burn"
Warning came - no one cared
Earth was shakin' - we stood and stared
When it came, no one was spared
Still I hear - Burn
You know we had no time
We could not even try
You know we had no time
You know we had no time
We could not even try
You know we had no time
The sky is red, I don't understand
Past midnight - I still see the land
People are sayin' the woman is damned
She makes you burn with a wave of her hand
Warning came, no one cared
Earth was shakin' we stood and stared
When it came no one was spared
Still I hear - Burn

překlad

Obloha je červená, nerozumím
Po půlnoci stále vidím zemi
Lidé říkají, že ta žena je zatraceně
Přiměje vás hořet mávnutím ruky
Město v plamenech, město v plamenech
Ženské plameny dosahují výše
Byli jsme blázni - nazývali jsme ji lhářkou
Jediné, co slyším, je - Vypálit
Nevěřili, že je ďáblova sperma
Řekla: „Prokletí, že se všichni nikdy nenaučíte, když odcházím, není návratu“
Lidé se smáli, dokud neřekla - „Vypálit“
Varování přišlo - nikoho to nezajímalo
Země se otřásala - stáli jsme a dívali se
Když to přišlo, nikdo nebyl ušetřen
Stále slyším - hořet
Víš, že jsme neměli čas
Nemohli jsme to ani zkusit
Víš, že jsme neměli čas
Víš, že jsme neměli čas
Nemohli jsme to ani zkusit
Víš, že jsme neměli čas
Obloha je červená, nerozumím
Po půlnoci - stále vidím zemi
Lidé říkají, že ta žena je zatraceně
Přiměje vás hořet mávnutím ruky
Varování přišlo, nikoho to nezajímalo
Země se otřásala, postavili jsme se a zírali
Když to přišlo, nikdo nebyl ušetřen
Stále slyším - hořet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com