TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: blue jade 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - blue jade Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. blue jade.

Původní

She wears a blood red rose
Her face she never shows
through the doorway, to the window
In the light
A vision in a dream
And I don't know what it means
Is it my imagination or is it you?
Blue Jade comes to my room
She won't go
Gold shade covers the moon
And I don't know, about Blue Jade
Is it fate or destiny?
Only she does hold the key
Fallen angel, I am driven to your side
From the moment you are here
I'm a man without a fear
You're the reason, my religion, you're my guide
And when she comes to me
Lord I never want to be
Broken-hearted, disillusioned by her smile
And I know it just can't be
When I hear your symphony
Am I sleeping, is this really in my mind?
I can feel and I can see
Everytime she comes to me
I just can't believe that you're my life

překlad

Nosí krvavě rudou růži
Její tvář nikdy neukáže
dveřmi, k oknu
Ve světle
Vize ve snu
A já nevím, co to znamená
Je to moje představivost, nebo jste to vy?
Blue Jade přijde do mého pokoje
Nepůjde
Zlatý odstín pokrývá měsíc
A já nevím, o Blue Jade
Je to osud nebo osud?
Pouze ona drží klíč
Padlý anděli, jsem poháněn na tvou stranu
Od chvíle, kdy jste tady
Jsem muž beze strachu
Jsi důvod, mé náboženství, jsi můj průvodce
A když ke mně přijde
Pane, nikdy nechci být
Zlomená, rozčarovaná jejím úsměvem
A vím, že to prostě nemůže být
Když slyším vaši symfonii
Spím, je to opravdu v mé mysli?
Cítím a vidím
Pokaždé, když ke mně přijde
Prostě nemohu uvěřit, že jsi můj život

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com