TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glenn hughes - Název: better man 

Písňové texty a překlad: glenn hughes - better man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glenn hughes! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glenn hughes a podívejte, jaké další písničky od glenn hughes máme v našem archívu, např. better man.

Původní

When the sky was burnin' red
When the mountains crumble and fall
And I was outta my head
That's when I heard you call
I can feel a change in the weather
I put my feet on the ground
I had to pull myself together
I'm gonna tell you what I found
Better man - I know
I'm a better man
Better than before
Won't you let me go
And let the river flow
When the sea did cover the land
And you did not believe in fate
Came to me and gave me your hand
Only a fool would hesitate
Now you can tell me brother
'Cause I've been away too long
There's one way or another
'Cause I never felt so strong
So walk with me my friend
'Cause I want you to see
And I cannot pretend
'Cause I just gotta be...

překlad

Když obloha hořela červeně
Když se hory rozpadají a padají
A byl jsem mimo hlavu
Tehdy jsem vás slyšel volat
Cítím změnu počasí
Položil jsem nohy na zem
Musel jsem se dát dohromady
Řeknu ti, co jsem našel
Lepší muž - já vím
Jsem lepší muž
Lepší než předtím
Nepustíš mě
A nechte řeku téct
Když moře pokrylo zemi
A nevěřil jsi v osud
Přišel ke mně a podal mi ruku
Jen blázen by váhal
Teď mi můžeš říct bratře
Protože jsem byl příliš dlouho pryč
Existuje tak či onak
Protože jsem se nikdy necítil tak silný
Jděte tedy se mnou, příteli
Protože chci, abys viděl
A nemohu předstírat
Protože já prostě musím být ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com