TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glen david andrews – didn t it rain

Interpret: glen david andrews - Název: didn t it rain 

Písňové texty a překlad: glen david andrews - didn t it rain Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glen david andrews! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glen david andrews a podívejte, jaké další písničky od glen david andrews máme v našem archívu, např. didn t it rain.

Původní

Didn't it rain children
Talk about rain oh my Lord
Didn't it fall didn't it fall
Didn't it fall my Lord didn't it rain
Oh it rained forty days
And it rained forty nights
There was no land no where in sight
God send the angel to spread the news
He haste his wings and away he flew
To the East to the West
To the North to the South
All day all night
how it rained how it rained
Didn't it rain children
Talk about rain oh my Lord
Didn't it fall didn't it fall
Didn't it fall my Lord didn't it rain
Some at the window some at the door
Some said Noah can't you take a little more
No no said Noah no no my friends
The nature got to keep you can't get in
I told you I told you a long time ago
You wouldn't hear me you disobey me
Lord send the angel a warning to you
It began to rain and now you are through
Well it rained forty days
Forty nights without stopping
Noah was glad
When the rain stopped dropping
Knock at the window knock at the door
Come on brother Noah
Can't you take little more
No no my brothers you are full of sin
God has the key you can't get in
Would you listen how it rained
Didn't it rain children
Talk about rain oh my Lord
Didn't it fall didn't it fall
Didn't it fall my Lord didn't it rain

překlad

Nepršelo dětem
Mluv o dešti, můj pane
Nespadlo to, nespadlo
Nespadlo to, můj pane, pršelo?
Čtyřicet dní pršelo
A pršelo čtyřicet nocí
Na dohled nebyla žádná země
Bůh poslal anděla, aby šířil zprávy
Spěchal svá křídla a odletěl
Na východ na západ
Na sever na jih
Celý den celou noc
jak pršelo, jak pršelo
Nepršelo dětem
Mluv o dešti, můj pane
Nespadlo to, nespadlo
Nespadlo to, můj pane, pršelo?
Někdo u okna, někdo u dveří
Někteří říkali, že si Noe nemůžeš vzít trochu víc
Ne ne řekl Noah ne ne moji přátelé
Příroda musí zůstat, kam se nedostanete
Řekl jsem ti, řekl jsem ti to už dávno
Neslyšel bys mě, že mě neposloucháš
Pane, pošli ti anděla varování
Začalo pršet a nyní jste skončili
No, pršelo čtyřicet dní
Čtyřicet nocí bez zastavení
Noah byl rád
Když déšť přestal kapat
Zaklepejte na okno, zaklepejte na dveře
No tak, bratře Noe
Nemůžeš si vzít trochu víc
Ne, moji bratři, jste plní hříchu
Bůh má klíč, do kterého se nedostanete
Poslouchali byste, jak pršelo
Nepršelo dětem
Mluv o dešti, můj pane
Nespadlo to, nespadlo
Nespadlo to, můj pane, pršelo?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com