TEXTPREKLAD.COM

Interpret: glee - Název: to love you more 

Písňové texty a překlad: glee - to love you more Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glee! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glee a podívejte, jaké další písničky od glee máme v našem archívu, např. to love you more.

Původní

Take me, back into the arms I love. Need me, like you did before. Touch me once again. And remember when. There was no one that you wanted more. Don't go, you know you'll break my heart. She won't, love you like I will. I'm the one who'll stay. When she walks away. And you know I'll be standing here still. I'll be waiting for you. Here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Can't you see I can give you. Everything you need. Let me be the one to love you more. See me, as if you never knew. Hold me, so you can't let go. Just believe in me. I will make you see. All the things that your heart needs to know. I'll be waiting for you. Here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Can't you see I can give you. Everything you need. Let me be the one to love you more. And some way, all the love that we had can be saved. Whatever it takes, we'll find a way. Believe in me. I will make you see. All the things that your heart needs to know. I'll be waiting for you. Here inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Can't you see I can give you. Everything you need. Let me be the one to love you more

překlad

Vezmi mě zpět do náruče, kterou miluji. Potřebuješ mě, jako jsi mě potřeboval předtím. Znovu se mě dotkni. A vzpomeň si, kdy. Nebylo nikoho, koho bys chtěl víc. Neodcházej, víš, že bys mi zlomil srdce. Nebude, milovat tě tak jako já. To já zůstanu. Když ona odejde. A ty víš, že tu budu stát pořád. Budu na tebe čekat. Tady uvnitř mého srdce. Já jsem ten, kdo tě chce milovat víc. Copak nevidíš, že ti můžu dát. Všechno, co potřebuješ. Dovol mi být tím, kdo tě bude milovat víc. Podívej se na mě, jako bys mě nikdy nepoznal. Drž mě, abys mě nemohl pustit. Prostě ve mě věř. Díky mně uvidíš. Vše, co tvé srdce potřebuje poznat. Budu na tebe čekat. Tady uvnitř mého srdce. Já jsem ten, kdo tě chce milovat víc. Nevidíš, že ti mohu dát. Všechno, co potřebuješ. Dovol mi být tím, kdo tě bude milovat víc. A nějakým způsobem může být zachráněna všechna láska, kterou jsme měli. Ať to stojí cokoli, najdeme způsob. Věř mi. Díky mně uvidíš. Vše, co tvé srdce potřebuje poznat. Budu na tebe čekat. Tady uvnitř mého srdce. Já jsem ten, kdo tě chce milovat víc. Nevidíš, že ti mohu dát. Všechno, co potřebuješ. Nech mě být tím, kdo tě bude milovat víc

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com