TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • glee – only the good die young

Interpret: glee - Název: only the good die young 

Písňové texty a překlad: glee - only the good die young Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od glee! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od glee a podívejte, jaké další písničky od glee máme v našem archívu, např. only the good die young.

Původní

Come out, Virginia. Don't let me wait.. You Catholic girls start much too late,. But sooner or later, it comes down to fate.. I might as well be the one.. They showed you a statue, told you to pray.. They built you a temple and locked you away,. But they never told you the price that you pay. For things that you might have done.. Only the good die young.. You might've heard I run with a dangerous crowd.. We ain't too pretty. We ain't too proud.. We might be laughing a bit too loud,. But that never hurt no one.. So come on, Virginia, show me a sign,. Send up a signal. I'll throw you a line.. The stained-glass curtain you're hiding behind. Never lets in the sun,. And only the good die young.. You got a nice white dress and a party on your confirmation.. You got a brand new soul. And a cross of gold,. But, Virginia, they didn't give you quite enough information.. You didn't count on me. When you were counting on your rosary.. They say there's a heaven for those who will wait.. Some say it's better but I say it ain't.. I'd rather laugh with the sinners then cry with the saints.. Sinners are much more fun,. And only the good die young. You say your mother told you all that I could give you. Was a reputation.. She never cared for me,. But did she ever say a prayer for me?

překlad

Vyjdi ven, Virginie. Nenech mě čekat... Vy, katoličky, začínáte příliš pozdě,. Ale dřív nebo později to přijde, osud.. Já bych mohla být ta pravá.. Ukázali ti sochu, řekli ti, aby ses modlila... Postavili ti chrám a zavřeli tě,... Ale nikdy ti neřekli, jakou cenu za to zaplatíš. Za věci, které jsi mohl udělat... Jen ti dobří umírají mladí. Možná jsi slyšel, že běhám s nebezpečným davem... Nejsme moc hezcí. Nejsme moc hrdí... Možná se smějeme až moc nahlas... Ale to nikdy nikomu neublížilo.. Tak pojď, Virginie, ukaž mi znamení... Vyšlete signál. Hodím ti lajnu... Vitrážová opona, za kterou se schováváš. Nikdy nepustí slunce. A jen ti dobří umírají mladí. Máš krásné bílé šaty a večírek na potvrzení... Máš úplně novou duši. A kříž ze zlata,. Ale, Virginie, nedali ti dost informací... Nepočítala jsi se mnou. Když jsi počítala se svým růžencem.. Říká se, že nebe je pro ty, kdo si počkají... Někteří říkají, že je to lepší, ale já říkám, že není... Raději se budu smát s hříšníky než plakat se svatými.. S hříšníky je větší legrace. A jen ti dobří umírají mladí. Říkáš, že ti matka řekla všechno, co jsem ti mohl dát. Byla to pověst... Nikdy se o mě nestarala. Ale pomodlila se za mě někdy?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com