TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • ginny blackmore – sfm sing for me

Interpret: ginny blackmore - Název: sfm sing for me 

Písňové texty a překlad: ginny blackmore - sfm sing for me Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od ginny blackmore! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od ginny blackmore a podívejte, jaké další písničky od ginny blackmore máme v našem archívu, např. sfm sing for me.

Původní

Sometimes, when I'm sitting on my bed
Feeling so, so lonely
Wishing someone'd hold me,
All I have is three little notes playing in my head.
I try to be everything to everybody -
That didn't work, bubble bubble burst.
Now all I have is three million melodies
To kill the hurt.
And I'mma I'mma I'mma I'mma
Sing 'em all out,
Sing 'em out just for myself,
'Cause I don't even care what the world thinks
'Bout how I sound.
'Cause when I open my mouth
My whole heart comes out.
Every tear that I want to cry stays in
'Cause I'm singing 'til I'm winnin'
I'mma sing all night.
When I open my mouth,
There's no place to hide
And everything that I've been feeling
Flows like a stream
I'm singing 'til I'm winnin'
I'mma sing for me.
(Sing for me, sing for me)
All eyes on the hunnies with the bodies that could
Rock it like a rockstar, make a crowd go wild.
But what about the ones with the hearts
So big they bring the stars out?
My stage is the greatest in the world
At the bottom of my bedroom, not much headroom,
But I can hear my three million melodies
Make the place go home.
And I'mma I'mma I'mma I'mma
Sing all 'em out,
Sing 'em out just for myself,
'Cause I don't even care what the world thinks
'Bout how I sound.
'Cause when I open my mouth
My whole heart comes out.
Every tear that I want to cry stays in
I'mma sing all night.
When I open my mouth,
There's no place to hide
And everything that I've been feeling
Flows like a stream
I'm singing 'til I'm winnin'
I'mma sing for me.
(Sing for me, sing for me)
Sing for myself, sing what I believe.
(Let my heart, heart come out)
Right here, right now, let the rain come down.
(Sing for me, sing for me)
Sing for myself, sing what I believe.
(Let my heart, heart come out)
Right here, right now, make my
Own own own own sound.
'Cause when I open my mouth
My whole heart comes out.
Every tear that I want to cry stays in
'Cause I'm singing 'til I'm winnin'
I'mma sing all night.
When I open my mouth,
There's no place to hide
And everything that I've been feeling
Flows like a stream
I'm singing 'til I'm winnin'
I'mma sing for me.

překlad

Někdy, když sedím na posteli
Cítím se tak osaměle
Přeji si, aby mě někdo držel,
Jediné, co mám, jsou tři malé noty, které mi hrají v hlavě.
Snažím se být všem všem -
To nefungovalo, bublina praskla.
Teď mám jen tři miliony melodií
Zabít bolest.
A já jsem, já jsem, já jsem, já
Sing 'em all out,
Zpívejte je jen pro sebe
Protože mě vůbec nezajímá, co si svět myslí
„O tom, jak zní.
Protože když otevřu pusu
Celé mé srdce vyjde.
Každá slza, do které se mi chce plakat, zůstává uvnitř
Protože zpívám, dokud nevyhrávám
Zpívám celou noc.
Když otevřu pusu,
Není kam se schovat
A všechno, co jsem cítil
Teče jako proud
Zpívám, dokud nevyhrávám
Zpívám pro mě.
(Zpívej pro mě, zpívej pro mě)
Všechny oči na lovech s těly, která mohla
Roztočte to jako rocková hvězda, rozpoutejte dav.
Ale co ti se srdíčky
Tak velké, že vyvádějí hvězdy?
Moje pódium je největší na světě
Ve spodní části mé ložnice, moc prostoru nad hlavou,
Ale slyším své tři miliony melodií
Nechte to místo jít domů.
A já jsem, já jsem, já jsem, já
Zpívejte je všechny,
Zpívejte je jen pro sebe
Protože mě vůbec nezajímá, co si svět myslí
„O tom, jak zní.
Protože když otevřu pusu
Celé mé srdce vyjde.
Každá slza, do které se mi chce plakat, zůstává uvnitř
Zpívám celou noc.
Když otevřu pusu,
Není kam se schovat
A všechno, co jsem cítil
Teče jako proud
Zpívám, dokud nevyhrávám
Zpívám pro mě.
(Zpívej pro mě, zpívej pro mě)
Zpívej pro sebe, zpívej, čemu věřím.
(Nech mé srdce, srdce vyjít)
Právě tady, právě teď, ať prší.
(Zpívej pro mě, zpívej pro mě)
Zpívej pro sebe, zpívej, čemu věřím.
(Nech mé srdce, srdce vyjít)
Právě tady, právě teď, udělejte moje
Vlastní vlastní vlastní zvuk.
Protože když otevřu pusu
Celé mé srdce vyjde.
Každá slza, do které se mi chce plakat, zůstává uvnitř
Protože zpívám, dokud nevyhrávám
Zpívám celou noc.
Když otevřu pusu,
Není kam se schovat
A všechno, co jsem cítil
Teče jako proud
Zpívám, dokud nevyhrávám
Zpívám pro mě.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com