TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gil - Název: the reason 

Písňové texty a překlad: gil - the reason Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gil! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gil a podívejte, jaké další písničky od gil máme v našem archívu, např. the reason.

Původní

Sitting here, sitting there
Sitting watching cars drive to the land of nowhere
Do I care?
Throwing buds, throwing coins
Throwing each others consciousness of the ground
All year round
But I know I must be strong
And I know that I have to carry on
Chorus:
You are the reason why I live
The reason why I cry
The reason why I always hate to say goodbye
The reason why I smile
I can't deny
You're the reason why I breathe
Because of your love
Running here, running there
Run to see you everywhere and anywhere
You are the one I need the most
But right now I feel like a ghost somehow
Somehow
Chorus
Don't wanna go where they are
Don't want to go where they'll be
It's not the way it used to be
Don't want to live in the past
It was running too fast
You are the reason
Chorus (repeat)

překlad

Sedím tady, sedím tam
Sedící a sledující auta jedoucí do země ničeho
Je mi to jedno?
Házení pupenů, házení mincí
Házení navzájem vědomí země
Po celý rok
Ale vím, že musím být silný
A vím, že musím pokračovat
Refrén:
Ty jsi důvod, proč žiji
Důvod, proč brečím
Důvod, proč se vždycky nesnáším loučit
Důvod, proč se usmívám
Nemohu popřít
Jsi důvod, proč dýchám
Kvůli tvé lásce
Běží sem, běží tam
Běh, aby vás viděl všude a kdekoli
Jsi ta, kterou nejvíce potřebuji
Ale teď se nějak cítím jako duch
Nějak
refrén
Nechci jít tam, kde jsou
Nechci jít tam, kde budou
Už to tak není
Nechci žít v minulosti
Běžel příliš rychle
Ty jsi ten důvod
Chorus (opakovat)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com