TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gil - Název: charline 

Písňové texty a překlad: gil - charline Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gil! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gil a podívejte, jaké další písničky od gil máme v našem archívu, např. charline.

Původní

Cold nights in my empty place
I feel down, I feel down, I feel down
There's a girl who thought she knew my face
She put me down, put me down, put me down
Though I'm not gonna change for you everyday
I know my name, know my numbers,
Know I'm much too late,
I'm no superman, superface, superstar
But I'm not going on without you
[chorus]
Charline is on my mind,
Look at me, oh can't you see I'm blind,
Your time for a little love,
is gonna make me see again,
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
When I woke up that day,
I had luck, I had luck, I had luck,
Charline came down my way,
With her eyes, with her smile, just for a walk,
And she said, don't you like to be a simple man,
With a feel for simple things and daily life,
And I said: "Sure I will, oh girl, I like you so,
This is all I want, that I feel."
[chorus]
Then I made a great invention,
I got rich I got proud,
For a few disgusting moments,
I was wrong, I was bad, I've been outside
Oh Charline why don't you hear me
Can't you see, I'm still the same
I feel cold, I feel lonely
And I'm not going on without you
[chorus]
Send by Kelly (Wanna)

překlad

Chladné noci na mém prázdném místě
Cítím se dole, cítím se dolů, cítím se dole
Je tu dívka, která si myslela, že zná můj obličej
Položila mě, položila mě, položila mě
I když se pro tebe nebudu měnit každý den
Znám své jméno, znám svá čísla,
Vím, že už je příliš pozdě,
Nejsem žádný superman, superface, superstar
Ale bez tebe nepůjdu
[refrén]
Charline mám na mysli,
Podívej se na mě, oh, nevidíš, že jsem slepý,
Tvůj čas na malou lásku
mě přiměje znovu vidět,
Jo, jo, jo, jo, jo, jo
Když jsem se toho dne probudil,
Měl jsem štěstí, měl jsem štěstí, měl jsem štěstí,
Charline mi sestoupila,
Očima, úsměvem, jen na procházku
A ona řekla, nechceš být obyčejný muž,
S citem pro jednoduché věci a každodenní život
A já jsem řekl: „Jasně, že ano, holka, mám tě tak ráda,
To je vše, co chci, co cítím. “
[refrén]
Pak jsem vytvořil skvělý vynález,
Zbohatl jsem, byl jsem hrdý,
Na pár nechutných okamžiků
Mýlil jsem se, byl jsem špatný, byl jsem venku
Ach Charline, proč mě neslyšíš?
Nevidíš, jsem pořád stejný
Je mi zima, cítím se osamělý
A nepůjdu bez tebe
[refrén]
Odeslat Kelly (Wanna)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com