TEXTPREKLAD.COM

Interpret: gibson debbie - Název: sure 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - sure Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. sure.

Původní

SURE
performed by: Debbie Gibson
written by: Deborah Gibson
Verse 1:
Sure
I was so sure
Until I just
Didn't know any more.
Thought no storm would come
And when it came
I had to run
And I'll never be the same.....
Verse 2:
Tears
They come and go
So often now
When I think of how hard we tried
It's no one's fault
Just like the tide
You never know until it hits you.
Chorus:
I remember days now they're in the past
Bitter sweet days - they went so fast
Try to win them back - it's a losing fight
'Cause we're alone tonight.....
Verse 3:
I swear
I hear you calling
Your voice seems clear
Unlike the situation,
Love.....
Love really hurts
The more you learn
The more you wished you had forgotten
CHORUS
Bridge:
You apologize for being you,
But never justify
The things you do.
What is it I'm asking for
I only want to be sure.....
Verse 4:
So cry
Yourself back to sleep now.
It won't be over though. (pain)
The morning comes
Daylight turns into darkness
As you realize only in dreams
Do dreams come true.
Oh-Ooooo...
I remember days....
Ooooo-Oooooo
'Cause we're alone tonight
You apologize for being you.
But never justify
The things you do.
What is it I'm asking for
I only want to be,
All I wanna be,
God all I ask of you is to be sure.....
Verse 5:
.....'Cause I was so sure
Until I just didn't know any more.
Thought no storm would come
And when it came
I had to run
And I'll never be the same.....
Sure.....
'Cause I was so sure
Until I just didn't know any more

překlad

TAK URČITĚ
provádí: Debbie Gibson
napsala: Deborah Gibson
Verš 1:
Tak určitě
Byl jsem si tak jistý
Dokud jsem jen
Nic víc nevěděl.
Myslel jsem, že žádná bouře nepřijde
A když to přišlo
Musel jsem utéct
A nikdy nebudu stejný .....
Verš 2:
Slzy
Přicházejí a odcházejí
Nyní tak často
Když pomyslím na to, jak jsme se snažili
Není to chyba nikoho
Stejně jako příliv
Nikdy nevíš, dokud tě to nezasáhne.
Refrén:
Pamatuji si dny, kdy jsou v minulosti
Hořké sladké dny - šly tak rychle
Pokuste se je získat zpět - je to prohraný boj
Protože jsme dnes večer sami .....
Verš 3:
Přísahám
Slyšel jsem, že voláš
Váš hlas se zdá jasný
Na rozdíl od situace
Milovat.....
Láska opravdu bolí
Čím více se naučíte
Čím víc jste si přáli, abyste zapomněli
REFRÉN
Most:
Omlouváte se za to, že jste
Ale nikdy to neospravedlňujte
Věci, které děláš.
O co žádám
Chci jen mít jistotu .....
Verš 4:
Tak plač
Teď jsi zpátky ke spánku.
To však neskončí. (bolest)
Ráno přichází
Denní světlo se promění v temnotu
Jak si uvědomujete jen ve snech
Splňte si sny.
Oh-ooooo ...
Pamatuji si dny ....
Ooooo-oooooo
Protože dnes večer jsme sami
Omlouváte se, že jste.
Ale nikdy to neospravedlňujte
Věci, které děláš.
O co žádám
Jen chci být
Vše, čím chci být,
Bože, vše, co od tebe žádám, je mít jistotu .....
Verš 5:
..... Protože jsem si byl tak jistý
Dokud jsem prostě nic víc nevěděl.
Myslel jsem, že žádná bouře nepřijde
A když to přišlo
Musel jsem utéct
A nikdy nebudu stejný .....
Tak určitě.....
Protože jsem si byl tak jistý
Dokud jsem prostě nic víc nevěděl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com