TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • G
  • »
  • gibson debbie – reverse psychology

Interpret: gibson debbie - Název: reverse psychology 

Písňové texty a překlad: gibson debbie - reverse psychology Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od gibson debbie! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno g od gibson debbie a podívejte, jaké další písničky od gibson debbie máme v našem archívu, např. reverse psychology.

Původní

[Chorus]
Reverse psychology
Doesn't work on me
It works my nerves
But I think logically
So don't rehearse what you're gonna say
I like it better the spontaneous way
You got an insecurity?
I won't nurse it
I don't buy psyche - so why reverse it?
Games are good for attention (Mmm-yeah!)
But in the end they let you down
Hold me back or let me go
But no more middle ground
Boy, you've got to play your cards right
Get on back to the basics of love
We don't need no mindless mind games
A little give and take - push and shove -
A little honesty is what I'm in need of!
[Chorus]
Don't you know I've seen it all
Though I seem naive to you
(So now) Hit me with anything at all -
Just hit me with the truth - yeah!
You keep thinking one of these days you'll
Push my back against the wall (against the wall)
It's too late for tricks of the trade now
I can escape anything at all - oh!
A little push and shove - give and take
But I won't fall!
[Chorus]
Why wait till something better comes along?
Why not stay steady and strong? (steady and strong)
A silver lining cannot be far away (be far)
You'll get much further if you
Do what you mean and mean what you say
1-2-3-I said...
[Chorus: x2]
Jam! Jam!
I said, Jam!
Reverse psychology style
Jam
Jam (Oooo - yeah!)

překlad

[Refrén]
Reverzní psychologie
Na mě to nefunguje
Pracuje mi to nervy
Ale myslím logicky
Takže nezkoušejte, co řeknete
Více se mi líbí spontánní způsob
Máš nejistotu?
Nebudu to ošetřovat
Nekupuji psychiku - tak proč to zvrátit?
Hry jsou dobré pro pozornost (Mmm-jo!)
Ale nakonec tě zklamali
Držte mě zpátky nebo mě nechte jít
Ale už žádná střední cesta
Chlapče, musíš správně zahrát své karty
Vraťte se zpět k základům lásky
Nepotřebujeme žádné bezduché hry mysli
Trochu dávat a brát - tlačit a strkat -
Trochu poctivosti potřebuji!
[Refrén]
Copak nevíš, že jsem to všechno viděl
I když ti připadám naivní
(Takže teď) Udeř mě do všeho vůbec -
Prostě mě udeř do pravdy - jo!
Jeden z těchto dní pořád myslíš, že ano
Zatlač mě zády o zeď (o zeď)
Na triky obchodu je teď příliš pozdě
Dokážu uniknout vůbec cokoli - ach!
Trochu tlačit a strkat - dávat a brát
Ale já nespadnu!
[Refrén]
Proč čekat, až přijde něco lepšího?
Proč nezůstávat stabilní a silný? (stabilní a silný)
Stříbrná podšívka nemůže být daleko (být daleko)
Dostanete se mnohem dále, pokud
Dělejte, co máte na mysli a myslíte to, co říkáte
1-2-3 - řekl jsem ...
[Chorus: x2]
Džem! Džem!
Řekl jsem, Jam!
Styl reverzní psychologie
Džem
Jam (Oooo - jo!)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com